Biznesowe Operacje Specjalne – Przykłady zastosowań

|

Menu

Czy odchodzący pracownicy zostawili ukryte problemy?

Did the departing employees leave behind any hidden problems?

Spis treści działu >

Czy odchodzący pracownicy zostawili ukryte problemy?

Zastosowanie systemu Genious4 do wykrywania biznesowych „trupów w szafie”

Problem:

Z firmy klienta odeszło nagle trzech pracowników. Po kilku dniach klient zadzwonił, gdyż zaczęło w nim kiełkować niemiłe podejrzenie, że jest możliwe iż zostawili oni za sobą ukryte błędy, które w konsekwencji spadną teraz wyłącznie na mojego klienta.

Czytaj całość >

BOS_029 Strategicznie Cenna Informacja

Strategically Valuable Information

Spis treści działu >

BOS_029 Strategicznie Cenna Informacja

 

Strategicznie Cenna Informacja, to informacja:

 • której nie masz, a która
 • pozyskana i sprawnie użyta

ma największy wpływ na:

 • redukcję twoich zagrożeń
 • przyrost twoich zysków, korzyści i szans.

Czytaj całość >

BOS_023 Zdobywanie i ochrona cennej informacji

Acquiring and protecting valuable information

Spis treści działu >

BOS_023 Zdobywanie i ochrona cennej informacji

Acquiring and protecting valuable information

Jak i po co wykrywać,  czy jesteś inwigilowany? A także przez kogo?

Przez media przetoczyła się ostatnia fala informacji na temat systemu do zaawansowanej inwigilacji wybranych osób czy firm o poetyckiej nazwie PEGASUS. To daje dobrą okazję do zajęcia się kwestią wpływu informacji na skuteczności działań w biznesie oraz w innych ważnych, dla nas, sferach życia.

 

Skuteczne zarządzanie informacją składa się z:

 1. Pozyskiwania tej informacji, która umożliwia nam możliwe łatwą realizację naszych celów
 2. Ochronę tych informacji, które są dla nas cenne przed wglądem i użyciem przez innych. W ramach tego obszaru jest:
  1. działalność prewencyjna
  2. wczesne wykrywanie prób a jeszcze lepiej zamiarów prób aktywnego zainteresowania
  3. likwidowanie zagrożeń
  4. uszczelnianie naszego sytemu bezpieczeństwa w oparciu o wykryte próby pozyskania informacji przez osoby trzecie

 

Czytaj całość >

BOS_021 Warto znać zamiary osób, które silnie wpływają na naszą sytuację i sukcesy

It is worth knowing the intentions of people who strongly influence our situation

Spis treści działu >

BOS_021 Warto znać zamiary osób, które silnie wpływają na naszą sytuację i sukcesy

 

 

Klient miał intuicję, że życzliwa dotąd i ważna dla jego biznesowego powodzenia osoba [1] ma zamiar go wykorzystać przez sprytny manewr biznesowy. Na bazie tego incydentu zrobiliśmy wnikliwe rozpoznanie:

 1. na ta intuicja jest trafna?
 2. jeśli jest trafna, to dlaczego ta osoba [1] zmieniła nagle swoje podejście?
 3. jak należy zmienić własne strategie w tej relacji?

 

Czytaj całość >

Dlaczego wróg mi pogratulował?

Why did the enemy congratulate me?

Spis treści działu >

BOS_021 Dlaczego wróg mi pogratulował?

Rozpoznanie intencji oraz prawdziwego sensu zachowań ważnych osób w naszym biznesie oraz życiu

 

Klient otrzymał publicznie gratulacje za swoje osiągnięcia od grupy trzech ewidentnie wrogich mu osób o dużej sile i możliwościach. W zewnętrznej formie gratulacje były bardzo poprawne oraz eleganckie. Na bazie tego incydentu zrobiliśmy wnikliwe rozpoznanie:

 1. motywów tego działania

Czytaj całość >

BOS_009 Braki i Fałsz w krytycznie ważnych  informacjach

Shortages and False in critically important information and our security, benefits and profits.

Spis treści działu >

BOS_009 Braki i Fałsz w krytycznie ważnych  informacjach a nasze bezpieczeństwo, korzyści i zyski.

 

 

Dwa największe zagrożenia związane i kluczową informacją w ważnych dla nas sprawach to:

 • Brak – nie mamy pełnej informacji o tym, co najważniejsze
 • Fałsz – ktoś zafałszował istotne informacje lub to my sami źle je zrozumiemy.

 

Aby sobie radzić z powyższymi problemami wypracowaliśmy strategie, które omawiamy  w dalszej części artykułu. Opierają się one na  trzech filarach skuteczności:

Czytaj całość >

BOS_008 Kluczowe relacje a sukces w biznesie

Key relationships and success in business

Spis treści działu >

BOS-p_008 Kluczowe relacje a sukces w biznesie

Dyrektor [1-135]a ma skuteczny poziom zarządzania kluczowymi relacjami = 80%. A może osiągnąć poziom 95%. Oznacza to, że ma jeszcze 20% rezerw w tym zakresie, co oznacza, że może mieć 15% więcej korzyści ze swoich relacji biznesowych.

Czytaj całość >

BOS_007 Zakres władzy i wpływu

The scope of power and influence

Spis treści działu >

BOS-p_007  Zakres władzy i wpływu

Analiza zakresu władzy i wpływu dyrektora [1-147] ujawniła, że ma on jeszcze:

 • 15% rezerw skierowanych do wewnątrz organizacji, którą kieruje
 • 20% rezerw w kluczowych relacjach wewnętrznych.

To są duże rezerwy!

Czytaj całość >

BOS_006 To było piękne oszustwo

It was a beautiful deception!

Spis treści działu >

BOS-p 006 To było piękne Oszustwo!
o konieczności trafnego rozpoznawania szans i zagrożeń

Klient dostał bardzo atrakcyjną finansowo oraz towarzysko propozycję od znajomej osoby, która była zaangażowanym i głównie nieświadomym pośrednikiem w tej transakcji. Po kilku dniach uruchamiania współpracy klient się wybudził i zrobiliśmy rozpoznane, z którego wynika, że:

Czytaj całość >

BOS_005 Nastawianie do zmian i siła wpływu w ważnym projekcie

Adjusting to changes and strength of influence in an important project

Spis treści działu >

BOS-p_005 Nastawianie do zmian i siła wpływu w ważnym projekcie

Prezes firmy zdecydował się przeprowadzić bardzo istotne dla firmy zmiany. Ponieważ miał istotne wątpliwości co do autentycznej gotowości wprowadzenia tych zmian przez poszczególnych kierowników działów postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej ich rzeczywistym (a nie deklarowanym) nastawieniom. Było nam to potrzebne do tego, aby zapobiegać cichym działaniom sabotującym ważny projekt. Jak łatwo się domyślić projekt ten naruszał w istotny sposób:

Czytaj całość >