Biznesowe Operacje Specjalne – Teoria i narzędzia

|

Menu

#006 Pozostałe typy usług zwiększających konkurencyjność firmy

Other types of services that increase the competitiveness of the company

Spis treści działu >

Pozostałe typy usług zwiększających konkurencyjność firmy

  • analiza działań konkurencji w celu uzyskania przewagi
  • głębokie rozpoznanie uwarunkowań, strategii i zmian sytuacji stron w sprawach o dużym znaczeniu
  • analiza porównawcza ofert konkurencji przy dużych przetargach na wczesnych etapach prac

Czytaj całość >

#005 Narzędzia zarządzania kluczowymi relacjami w środowisku: biznesowo-administracyjnym

Tools for managing key relationships in the business and administrative environment

Spis treści działu >

Narzędzia zarządzania kluczowymi relacjami w środowisku: biznesowo-administracyjnym

Żadna firma nie działa w próżni. Częścią otoczenia, które silnie wpływa na nasze sukcesy oraz trudności są organizacje o potencjalnie oraz realnie silnym wpływie na działanie firmy. Relacje z nimi należy traktować ze szczególna uwagą. Poniżej umieszczamy aspekty, które najczęściej bierzemy pod uwagę w tym obszarze naszych działań:

Czytaj całość >

#004 Kluczowi ludzie firmy jako istotna przewaga konkurencyjna  

The key people of the company as an important competitive advantage

Spis treści działu >

Kluczowi ludzie firmy jako istotna przewaga konkurencyjna     

Lojalność i efektywność  kluczowych ludzi w firmie jest silnym czynnikiem jej  trwałych sukcesów. Wiele kryzysów biznesowych i organizacyjnych wzięło się z niskiej precyzji działań lub błędów dokonanych w tym obszarze. Poniżej umieszczamy listę aspektów, które najczęściej należy brać tu pod uwagę:

Czytaj całość >

#003 Utrzymanie trwałej współpracy z ważnymi klientami 

Maintaining long-lasting cooperation with important clients

Spis treści działu >

Utrzymanie trwałej współpracy z ważnymi klientami 

W ramach Biznesowych Operacji Specjalnych otaczamy szczególnie staranną opieką relacje z tymi klientami, które mają szczególne znaczenie.

  • rzeczywiste parametry zadowolenia i lojalności klienta wobec naszej firmy
  • wybór optymalnego poziomu świadczonej usługi
  • bieżący monitoring poziomu

Czytaj całość >

#002 Przejmowanie klientów od konkurencji

Take over customers from the competition

Spis treści działu >

Przejmowanie klientów od konkurencji

Jednym z obszarów zastosowań Biznesowych Operacji Specjalnych jest przejmowanie od konkurencji tych klientów, na których nam najbardziej zależy. Poniżej umieszczamy fragmenty naszego podejścia do tego tematu:

  • rozpoznawanie firm i obszarów

Czytaj całość >

#001 Kluczowa informacja a sukces firmy – narzędzia

Key information and company success - tools

Spis treści działu >

Kluczowa informacja a sukces firmy – narzędzia

Do zdobywania, obróbki i używania cennych i brakujących klientowi informacji używamy Wielowymiarowego Modelowania Zjawisk Dyskretnych. Dzięki temu możemy wydobywać i weryfikować informacje, które mają największy wpływ na cele, które klient chce osiągnąć. Robimy to zarówno:

  • przed rozpoczęciem działań – pełne rozpoznanie

Czytaj całość >