Relacje i Zyski – Oferta działu

|

Menu

OR-O_001  Opłacalne relacje w biznesie

Profitable business relationships

Spis treści działu >

OR-O_001   Opłacalne relacje w biznesie

OR-O_001   Profitable business relationships

Ludzie o najlepszych i trwałych wynikach w biznesie bardzo dobrze radzą sobie z relacjami o istotnym, dla nich, znaczeniu.

Razem z klientem i dla klienta umiemy:

  • rozpoznać każdą relację – to co jawne i to co ukryte
  • określić granice możliwych do osiągnięcia zmian
  • określić strategie opłacalnych zmian, rodzaj zaangażowania, trudność i koszty
  • monitorować istotne zmiany w relacji w sposób niezauważalnie dyskretny 

Czytaj całość >