BIZ_006 Kariera i Osiągnięcia Menadżera

Career and Manager's Achievements

< Powrót

BIZ_006  Kariera i Osiągnięcia Menadżera

Zaawansowane Programy Sukcesu Menadżera 

BIZ_006  Career and Manager’s Achievements

 

 

Skutecznie dbamy o wartościowe przyrosty korzyści naszych klientów w realnych warunkach ich działania.

Zwiększamy ich możliwości w obszarach:

 1.  Ambicji zawodowych
 2.  Siły sprawczej
 3.  Odporności na stres, trudności, obciążenia
 4.  Korzystnych relacji wewnętrznych i zewnętrznych
 5.  Bezpieczeństwa biznesowego oraz osobistego
 6.  Dostępu do cennej informacji i wpływów
 7.  Kompetencji:

           7.1.  Właściciela

           7.2.  Lidera

           7.3.  Menadżera

           7.4.  Eksperta

           7.5.  Negocjatora

           7.6.  Sprzedawcy dużych ofert

           7.7.  Polityka sfery biznesu

 1.  Formy osobistej
 2.  Usprawniania firmy i wzrostu jej wyników
 3.  Innych nietypowych i bardzo ważnych dla klienta spraw

 

Kiedy zajmujemy się firmami, to najczęściej zaczynamy od analizy tego, co może przynosić więcej korzyści.

 

 

Nasza oferta służy:

 • skutecznemu wzrostowi osiągnięć klienta
 • redukcji jego zagrożeń
 • dostarczaniu mu cennej i brakującej informacji
 • wzrostowi jego możliwości i wpływów.

 

Uważamy, że w zakresie szerokości wsparcia udzielanego klientom, skuteczności oraz ceny nie mamy liczącej się konkurencji na naszym rynku. Chętnie podejmiemy rozmowy, jeśli ktoś znajdzie inną ofertę o lepszych parametrach wsparcia klienta w biznesie niż my oferujemy. Ze względu na specyfikę zakresu działania i stosowanych metod nasza oferta jest tylko dla ograniczonej liczby podmiotów. Daje to istotne przewagi klientom, którzy z niej korzystają nad tymi, którzy nie mogą skorzystać z takiego wsparcia, gdyż bardzo dbamy o unikanie konfliktu interesów.

 

Metody i techniki, które stosujemy:

 1. Dwa typy celów klienta:
  1. Zabezpieczenie dotychczasowych osiągnięć
  2. Ekspansja (więcej, szybciej, lepiej, inaczej)
  3. Przykłady
 2. Jak określamy cele do osiągnięcia:
  1. Struktura Biznesowych Wartości Klienta
  2. Czego dotyczą cele klienta
  3. Kluczowe Parametry Sukcesu
  4. Mierniki
  5. Przykłady
 3. Rodzaje rozwoju własnych możliwości w biznesie:
  1. Brak rozwoju
  2. Rozwój samodzielny
  3. Kursy, szkolenia, studia
  4. Firmy consultingowe
  5. Zaawansowane Programy Sukcesu Menadżera
 4. Jakie wsparcie dostarczamy:
  1. Cztery obszary wsparcia
  2. 24 metody wsparcia
  3. Do 24 h/dobę, jeśli potrzeba
  4. W realnych warunkach działania klienta
 5. Określamy stan aktualny
  1. Mierniki oceny (klient, konkurencja, rynek znany, rynek szeroki)
  2. Wybrane osoby lub firmy
  3. Przykłady
 6. Określamy rezerwy klienta
  1. Cztery typy rezerw własnych klienta
  2. Jakie efekty daje ich uruchomienie
  3. Co może dostarczyć klientowi TMTgroup
  4. Przykłady
 7. Jak uruchamiamy rezerwy możliwości klienta
  1. Kolejność uruchamiania
  2. Korzyści x szybkość uruchomienia
  3. Rezerwy w ludziach
  4. Rezerwy w organizacji
  5. Metodyka uruchamiania
 8. TMT uzupełnia możliwości klienta do poziomu sukcesu
  1. Bilans posiadanych i brakujących zasobów do osiągnięcia sukcesu
  2. Określamy to, co i w jak i sposób dostarcza klient
  3. Określamy co i jaki sposób dostarcza TMTgroup
  4. Bieżąca koordynacja działań
 9. 14 kluczowych kompetencji menadżerskich
  1. Kompetencje najlepiej zarabiających menadżerów
  2. Wiedza i wpływ na sytuacje
  3. Zaawansowane Programy Sukcesu Menadżera
 10. 16 wymiarów sukcesu firmy
  1. Czym wygrywają firmy
  2. Jak jest aktualnie + rezerwy firmy
  3. Co można w firmie zmienić na lepsze
  4. Korzyści ze zmiany – wycena
  5. Koszty i trudności zmiany – wycena
  6. Decyzja
  7. Działanie
 11. Rozpoznanie i zmiana kluczowych relacji w biznesie
  1. 5 poziomów korzyści z relacji
  2. Relacje przyjazne i wrogie
  3. Jawne i ukryte warstwy relacji
  4. Aktualna i potencjalna użyteczność
  5. Jak zmieniać relację na swoją korzyść
  6. Pozyskiwanie cennych relacji
  7. Utrzymywanie wysokiego poziomu korzyści z relacji
  8. Bieżący monitoring zmian w kluczowych relacjach
 12. Złożone sytuacje o dużym znaczeniu
  1. Omawiamy je wyłącznie w osobistej relacji z klientem
 13. 3 perspektywy rozpoznawania szans i zagrożeń
 14. Dla kogo jest ta oferta

 

 Skontaktuj się z nami:  biuro@TMTgroup.pl  aby:

Porozmawiać z naszym ekspertem o efektach, które otrzymujemy

Otrzymać obszerny opis naszych metod i technik zwiększania wyników u menadżerów, których obsługujemy oraz dbania o korzystny przebieg ich kariery

 

 

Dodaj komentarz

Komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu