Rynkowe kompetencje prawnika – Przykłady zastosowań

|

Menu

BOS_009 Braki i Fałsz w krytycznie ważnych  informacjach

Shortages and False in critically important information and our security, benefits and profits.

Spis treści działu >

BOS_009 Braki i Fałsz w krytycznie ważnych  informacjach a nasze bezpieczeństwo, korzyści i zyski.

 

 

Dwa największe zagrożenia związane i kluczową informacją w ważnych dla nas sprawach to:

  • Brak – nie mamy pełnej informacji o tym, co najważniejsze
  • Fałsz – ktoś zafałszował istotne informacje lub to my sami źle je zrozumiemy.

 

Aby sobie radzić z powyższymi problemami wypracowaliśmy strategie, które omawiamy  w dalszej części artykułu. Opierają się one na  trzech filarach skuteczności:

Czytaj całość >

#001 Prawnik – 10 kluczowych kompetencji rynkowych

# 001 Lawyer - 10 key market competences

Spis treści działu >

To, że prawnicy różnią się tempem osiągnięć zawodowych i pozycją rynkową jest oczywiste. To co mnie szczególnie interesuje, to rozpoznanie głównych czynników, które decydują o tym, że dany prawnik:

  • ma szybsze tempo rozwoju kariery
  • zajmuje stabilnie wyższą pozycję na rynku usług prawnych
  • otrzymuje więcej tych gratyfikacji, na których mu szczególnie zależy.

Czytaj całość >