BOS_009 Braki i Fałsz w krytycznie ważnych  informacjach

Shortages and False in critically important information and our security, benefits and profits.

< Powrót

BOS_009 Braki i Fałsz w krytycznie ważnych  informacjach a nasze bezpieczeństwo, korzyści i zyski.

Shortages and False in critically important information and our security, benefits and profits.

 

 

Dwa największe zagrożenia związane i kluczową informacją w ważnych dla nas sprawach to:

 • Brak – nie mamy pełnej informacji o tym, co najważniejsze
 • Fałsz – ktoś zafałszował istotne informacje lub to my sami źle je zrozumiemy.

 

Aby sobie radzić z powyższymi problemami wypracowaliśmy strategie, które omawiamy  w dalszej części artykułu. Opierają się one na  trzech filarach skuteczności:

 •  Koncepcja – teoria cennej informacji
 •  Narzędzia zdobywania i przetwarzania informacji
 •  Wprawa w używaniu informacji do redukcji zagrożeń i wpływie na sukces.

 

 

Informację, która określa skuteczność działania klienta dzielimy na cztery kategorie:

 1. Złoto – ok. 4% informacji o najwyższym wpływie na wynik, który klient chce osiągnąć
 2. Srebro – ok 16% informacji o średnim wpływie na wynik
 3. Brąz – 80% informacji o małym wpływie na wynik
 4. Kosz – informacja nieużyteczna w danej sprawie

 

Pierwszą umiejętnością jest posegregowanie posiadanej, przez klienta informacji. I tu powstaje pierwsze utrudnienie. Klient najczęściej:

 • nie jest w 100% świadomy wartości informacji, która już posiada, część informacji już posiada, ale nie rozumie znaczenia lub nie umie jej użyć
 • nie ma uporządkowanej operacyjnie całej informacji w danej sprawie
 • nie umie zweryfikować prawdziwości informacji, którą już posiada lub zakupuje
 • nie umie znaleźć informacji mu brakującej.

 

A teraz przypadek z praktyki.

W trudnej dla klienta sprawie, którą niedawno rozwiązywaliśmy, po weryfikacji pola informacji, którą klient posiadał, kiedy sią do nas zgłosił, okazało się, że:

 • Informacja = Złoto

Klient posiadał 85% informacji najbardziej cennej, w jej pełnej jakości. Bez zniekształceń cudzych oraz własnych. Klient nie był świadomy luki 15% w zakresie informacji o największym wpływie na wynik. Tu znaleźliśmy największy obszar na dokonanie postępu.

 • Informacja = Srebro

Klient posiadał 95% informacji cennej bez zniekształceń własnych lub cudzych. Tutaj też klient na początku uważał, że ma wszystkie potrzebne mu informacje, aby skutecznie działać.

 • Informacja = Brąz

W zakresie brązu nie ma co się przejmować informacją, gdyż wpływa ona tylko nieznacznie na wynik w zakresie elegancji i efektywności a nie wpływa na skuteczność i pewność końcowego  rezultatu.

Przejmujemy się taką informacją w bardzo ważnych sprawach o:

 1. bardzo dużych ryzykach
 2. bardzo dużych szansach
 3. kiedy dodatkowo mamy zarówno czas jak i środki, aby szlifować detale naszych działań.

W naszym podejściu jesteśmy pragmatyczni. Dbamy o to, na czym zależy klientowi.

 • Informacja = Kosz

Około 40% informacji, którą podał nam klient była zupełnie nieużyteczna w przełożeniu na sprawę, którą należało rozwiązać. Jeśli nie odseparujemy takiej informacji, to bardzo utrudnia ona wyszukiwanie i używanie informacji bardzo cennej i cennej. Gdyż rozprasza i „ogłupia”.

 

Akurat w tym przypadku wystarczyło, że:

 • znaleźliśmy braki informacyjne
 • określiliśmy zniekształcenia, których dokonał klient
 • określiliśmy zniekształcenia, których dokonali inni (i nie było to celowe działanie na szkodę klienta). To wystarczyło, aby klient skorygował własne działania i zakończył z sukcesem sprawę.

Jednak nie we wszystkich przypadkach wystarczy uporządkowanie posiadanej przez klienta informacji i dostarczenie  tej, której mu brakuje. To była jedna z tych prostszych  sytuacji, w których pomagaliśmy.

 

Zrób to sam:

Podobną analizę możesz, drogi czytelniku, wykonać sam dla siebie w sprawie o istotnym znaczeniu. Nie obiecuję, że dzięki naszym podpowiedziom wszystko od razu stanie się łatwe. Natomiast dzięki używanym przez nas narzędziom do zarządzania cenną informacją możliwy jest duży postęp.

 

O tym jak zdobywać te informacje, których brakuje klientowi już tak chętnie nie piszemy. No cóż jest to obszar, w którym na komercyjnych zasadach dostarczamy takie informacje. A jeśli trzeba pomagamy je skutecznie używać

 

Serdecznie zapraszam do kontaktu.

Chętnie prowadzimy rozmowy na możliwości redukcji zagrożeń oraz wzrostu

korzyści i zysków w oparciu o to, co możemy dostarczyć klientom:

biuro@TMTgroup.pl

www.TMTgroup.eu

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu