Rynkowe kompetencje prawnika – Oferta działu

|

Menu

RSO_006 Sposób myślenia prawnika a skuteczność jego działania

The lawyer's way of thinking and its effectiveness

Spis treści działu >

RSP_o 006 Sposób myślenia prawnika a jego skuteczność jego działania

 

[1-130] jest dynamicznie rozwijającym się prawnikiem, który odnosi duże sukcesy. W tabeli poniżej określiłem:

  1. jak dobrze myśli w sześciu kategoriach (e Bono)
  2. jak dobrzy używa swoich kompetencji emocjonalnych w czerech kategoriach (moja własna skala).

 

We wszystkich kategoriach intelektualnych prawnik [1-130] jest skuteczny. Ma także atrakcyjne do uruchomienia rezerwy. Nie omawiam tu jak je rozwijać i jaka kolejność rozwoju jest optymalna.

Czytaj całość >

RSO_005 Kompetencje i opłacalne relacje prawnika

Competences and profitable lawyer relations

Spis treści działu >

RSP_o 005  Kompetencje i opłacalne relacje prawnika

Competences and profitable lawyer relations    

 

Pracując od lat z prawnikami nad przyspieszeniem ich karier zawodowych, a także nad konkretnymi przypadkami typu duża „szansa” lub „zagrożenie” w ich zawodowych kontekstach nazbierałem dużo obserwacji i tym będę się z Państwem dzielił.

 

Czytaj całość >

RSP_004 Pozyskiwanie nowych i opłacalnych klientów dla kancelarii

Spis treści działu >

Czytaj całość >

RSP_003 Kompetencje biznesowe Partnera w Kancelarii Prawnej

Partner in the Law Firm - Business competences 

Spis treści działu >

RSP_o 003 Kompetencje biznesowe Partnera w Kancelarii Prawnej

 

Ostatnio analizowałem możliwości wzrostu biznesowych efektów działalności Kancelarii [0-127]. Najpierw przyjrzeliśmy się  rynkowej sile właściciela kancelarii.

Na 10 wymiarach głównych kompetencji rynkowych prawnika

Czytaj całość >

RSP_002  Biznesowy model kancelarii

A business model of a law firm

Spis treści działu >

RSP_o 002  Biznesowy model kancelarii

Jednym z obszarów naszych prac na rynku usług prawnych jest analiza sposobu działania kancelarii jako opłacalnego biznesu. Analiza ujmuje stan obecny i wykryte przez nas rezerwy. Na tej podstawie możemy się już zabrać do umiejętnego uruchomienia tych rezerw, które można i warto uruchomić.

Czytaj całość >

RSP_001 10 kluczowych kompetencji prawnika

RSP_001 10 market competences of a lawyer

Spis treści działu >

RSP_001 10 rynkowych kompetencji prawnika

To, że prawnicy różnią się tempem osiągnięć zawodowych i pozycją rynkową jest oczywiste. To co mnie szczególnie interesuje, to rozpoznanie głównych czynników, które decydują o tym, że dany prawnik:

Czytaj całość >

RSP_000 Narzędzia przewagi konkurencyjnej prawnika

RSP_000 The lawyer's competitive advantage tools

Spis treści działu >

RSP_000  Narzędzia przewagi konkurencyjnej prawnika

Zajmujemy się wspieraniem tych działań:

  –  kancelarii – strategie prowadzenia biznesu

  –  prawników pracujących w kancelariach – wsparcie działań o szczególnym znaczeniu

  –  in-house lawyers – wsparcie działań o szczególnym znaczeniu,

które najsilniej, oprócz znajomości prawa, decydują o jednostkowych oraz trwałych przewagach rynkowych.

Czytaj całość >