RSP_000 Narzędzia przewagi konkurencyjnej prawnika

RSP_000 The lawyer's competitive advantage tools

< Powrót

 

Zajmujemy się wspieraniem tych działań:

  –  kancelarii – strategie prowadzenia biznesu

  –  prawników pracujących w kancelariach – wsparcie działań o szczególnym znaczeniu

  –  in-house lawyers – wsparcie działań o szczególnym znaczeniu,

które najsilniej, oprócz znajomości prawa, decydują o jednostkowych oraz trwałych przewagach rynkowych.

 

Nasz zakres wsparcia:

1. dostarczamy szczególnie cennych  (i nieposiadanych jeszcze przez klienta) informacji

2. pomagamy w kreacji najlepszych strategii i ich bieżącej korekcie 

3. dajemy bieżący monitoring kluczowych parametrów w danej sprawie:

       –  ludzie

       –  zachowania

       –  zamiary 

       –  sytuacje 

       –  zmiany układu sił 

       –  …

4. wspieramy realizację wybranych działań.

 

Mamy duże doświadczenie we wspieraniu wybranych prawników. Znamy realia ich pracy i rynek. Niezwykle starannie dbamy o poufność naszych działań i eliminację zjawiska konfliktów interesów. Nasze działania są zawsze legalne, etyczne i dyskretne. Nawet w ramach takich ograniczeń można jeszcze bardzo dużo zrobić, jeśli ma się do dyspozycji niedostępne dla innych narzędzia i techniki o unikatowej skuteczności.

 

Zaawansowane Rozpoznania

wszystko co istnieje może być rozpoznane,

choć nie jest to często ani proste i ani powszechnie dostępne

Wielowymiarowe Modelowanie Zjawisk Dyskretnych 

mając adekwatne modele zjawisk można zjawiska te skutecznie przewidywać i nimi kierować,

a to daje istotne przewagi konkurencyjne 

 

Informacja i zjawiska są dyskretne, kiedy:

  • są przed nami celowo ukrywane
  • nikt ich nie ukrywa celowo, ale też nikt ich nie rozpoznaje, nie opracowuje, nie dostarcza
  • są dostępne tyko ich fragmenty o nierozpoznanej przez innych użyteczności (jeśli posłużą do zrozumienia całości)
  • istnieją tylko nieoczywiste informacje, które kierują bezpośrednio lub pośrednio do zjawisk właściwych 
  • kiedy istnieją na wczesnym etapie inkubacji (np. rozważanie opcji działania przez naszych adwersarzy bez podjęcia decyzji)
  • inne …

 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania o wielkość i zakres tych korzyści,

które możemy przynieść za pomocą naszych działań. 

Proszę się z nami kontaktować: biuro@TMTgroup.pl

 

Dodaj komentarz

Komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu