Dlaczego wróg mi pogratulował?

Why did the enemy congratulate me?

< Powrót

BOS_021 Dlaczego wróg mi pogratulował?

Why did the enemy congratulate me?

Rozpoznanie intencji oraz prawdziwego sensu zachowań ważnych osób w naszym biznesie oraz życiu

 

Klient otrzymał publicznie gratulacje za swoje osiągnięcia od grupy trzech ewidentnie wrogich mu osób o dużej sile i możliwościach. W zewnętrznej formie gratulacje były bardzo poprawne oraz eleganckie. Na bazie tego incydentu zrobiliśmy wnikliwe rozpoznanie:

  1. motywów tego działania
  2. zmian w sytuacji „3 wrogich osób”
  3. zamiarów tych osób wobec klienta
  4. znaczenia ich nastawień, możliwości i działań dla interesów oraz pozycji klienta
  5. opłacalności wybranych wariantów naszych zachowań.

 

Ad.1.  Motywy działania

Gratulacje były wymuszone sytuacją i gdyby wroga grupa nie złożyła wraz z innymi gratulacji to wypadła by źle w ich oczach.

Ad. 2. Zmiany w sytuacji wrogiego obozu

Z przeprowadzonych rozpoznań wynika, że słabną oni jako całość. Najsilniej słabnie ich formalny przywódca. Może to oznaczać, że w przyszłości straci on swoją dominującą pozycję. Dla nas jest to korzystne.

Ad. 3 i 4. Ich zamiary wobec klienta i znaczenie…

Ich gotowość szkodzenia klientowi lekko wzrosła. Klient musi się poważnie liczyć ze szkodliwymi skutkami ich działań na kilku polach, które są dla niego ważne.

Ad. 4. Opłacalność wariantów naszych działań

Korzystając z incydentu z gratulacjami zrobiliśmy kolejną analizę opłacalnych zachowań po naszej stronie wraz z wariantową symulacją konsekwencji. Nie będę tu opisywał naszej metody działania oraz wniosków końcowych, gdyż to odsłoniło by potencjalnie tożsamość mojego klienta.

 

Wnioski:

  • W obszarach o dużym znaczeniu warto mieć możliwie pełny i trafny obraz sytuacji
  • Taki obraz sytuacji powinien być regularnie aktualizowany w zależności od tego jak dynamicznie zmienia się sytuacja
  • Incydenty takie jak tu opisany, są doskonałą okazją do dokonania okresowego odświeżenia własnego rozumienia sytuacji = co się zmieniło, szanse, zagrożenia …
  • Jeśli w trakcie takich rozpoznań i analiz dojdziesz do wniosku, że czegoś nie wiesz, to jest to tylko niewygodne. Ta niewygoda wybija cię ze złudzenia, że rozumiesz dobrze własną sytuację. A złudzenia w biznesie oraz w życiu są szkodliwe a potencjalnie nawet groźne.
  • Złudzenia lubią ludzie słabi (sercem lub umysłem). Ludzie silni lubią prawdę a zwłaszcza taką, która jest niewygodna. Tutaj właśnie są największe przestrzenie na postęp.

 

 

Serdecznie zapraszam do kontaktu.

Chętnie prowadzimy rozmowy na temat możliwości redukcji zagrożeń oraz wzrostu korzyści i zysków w oparciu o to, co możemy dostarczyć klientom:

biuro@TMTgroup.pl   www.TMTgroup.eu

 

 

Dodaj komentarz

Komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu