BOS_025 8 składowych Twojej przewagi informacyjnej

8 components of your information advantage

< Powrót

BOS_025  8 składowych Twojej przewagi informacyjnej

8 components of your information advantage

 

Aby dysponować:

 • przewagą informacyjną – konkurowanie
 • optymalną informacją – kooperacja

potrzebujesz ośmiu dobrze działających     elementów składowych. Są to:

 1. dobrze sformułowany cel
 2. precyzyjna świadomość tego, jakie informacje są ci potrzebne:
  • skala istotności informacji
  • skala posiadania oraz braku informacji
  • skala typowych i nietypowych informacji
  • skala zmienności informacji
 3. dostęp do potrzebnych ci informacji
 4. algorytmy testowania prawdziwości Informacji
 5. algorytmy przetwarzania i scalania informacji
 6. odpowiednie moce obliczeniowe
 7. ktoś, kto umie tym wszystkim zarządzać
 8. procedury budowy zaufania.

 

Przypominamy jeszcze, że sukces nie bierze się tylko z informacji. Potrzebny jest pełen poniższy pakiet:

 1. Informacja o wysokiej jakości
 2. Cele i motywacja
 3. Zasoby i strategie
 4. Bieżąca korekta działań
 5. Zabezpieczenie osiągnięć.

 Jednak aktualizowana na bieżąco informacja jest ci potrzebna na każdym z tych etapów.

 

Zanim omówię powyższe osiem składowych potrzebnych ci do tego byś posiadał istotne przewagi informacyjne omówię przykład ich zastosowania.

 

Przykład:

Jeden z naszych klientów pilnie poszukiwał atrakcyjnego odbiorcy dla swoich towarów i usług. Miał to być odbiorca o strategicznym znaczeniu. Tak więc cel był jasny.

 

Określiliśmy osiem najistotniejszych wymiarów atrakcyjności odbiorcy i nadaliśmy poszczególnym wymiarom wagi. Dzięki temu mogliśmy mierzyć atrakcyjność poszczególnych odbiorców.

 

Następnie rozejrzeliśmy się po znanym nam rynku i wytypowaliśmy 14 firm, które klient brał na serio pod uwagę. W trybie rozpoznań dyskretnych określiliśmy i sparametryzowaliśmy atrakcyjność każdej z tych firm dla klienta. Następnie rozpoznaliśmy, jak wygląda atrakcyjność naszego klienta dla każdej z tych organizacji:

 • ogólnie
 • z czego się składa

Uważam, że zdecydowanie warto wiedzieć takie rzeczy zanim się złoży komuś istotną propozycję.

 

Na bazie tak przygotowanych informacji klient rozpoczął wstępne rozmowy z wytypowanymi firmami. Jednocześnie cały czas prowadziliśmy dalsze rozpoznawanie rynków potencjalnych odbiorców, gdyż z przeprowadzonych rozpoznań jakościowych wynikało, że jest wysokie prawdopodobieństwo, iż istnieją jeszcze 2 – 3 firmy, których zapotrzebowania i charakterystyki są dla nas wysoko atrakcyjne. Przeszukaliśmy rynek szerzej i dokładniej i znaleźliśmy te firmy.

 

Następnie wykonaliśmy działania, dzięki którym dwie firmy zwróciły na nas swoją uwagę i zgłosiły się same do nas z propozycją rozmów. Uważam, że jest dużo lepiej niż gdybyśmy to my pierwsi się do nich zgłosili.

 

Obecnie rozmawiamy z nimi o możliwości współpracy i rozmowy są bardzo obiecujące. Trzecią firmę na razie trzymamy w odwodzie, gdyż na szerszy front działań nie możemy sobie na razie pozwolić a te dwie firmy, z którymi rozmawiamy maja lekko lepsze wyjściowe parametry atrakcyjności.

 

Umieszczony tu opis jest z konieczności ogólny. Zdaję sobie sprawę, że dla czytelnika ciekawsze by było większe nasycenie opisu realiami jednak nie możemy w jakikolwiek sposób ryzykować, że nasz klient zostanie zidentyfikowany. Dlatego zmieniamy także dodatkowo niektóre realia opisywanego przypadku zachowując jednakże jego wartość dydaktyczną.

 

A teraz wracamy do opisu ośmiu elementów pozwalających na dysponowane atrakcyjnymi przewagami informacyjnymi i przekładanie ich na korzyści i zyski.

 

Ad. 1. Dobrze sformułowany cel

To wygląda na banał, jednak historia działań biznesowych jest pełna błędów w tym zakresie. Na tym etapie możemy pomagać naszym klientom poprzez:

 • odkrycie pełnego pakietu wartościowych celów
 • wartościowanie tych celów
 • analizę konsekwencji – wąską i szeroką.

 

Ad. 2. Precyzyjna świadomość tego, jakie informacje są klientowi potrzebne:

 1. skala istotności informacji
 2. skala posiadania oraz braku informacji
 3. skala typowych i nietypowych informacji
 4. skala zmienności informacji

 

Te cztery skale używamy standardowo do znalezienia informacji, która ma największe przełożenie na sukces klienta.

 

Najczęstsze zaniedbania i błędy polegają na tym, że klient:

 • nie uświadamia sobie, że będzie potrzebował koniecznie jakiś informacji a później nie zdąży ich pozyskać
 • nie umie skutecznie korzystać z informacji, które dają duże przewagi gdyż do tej pory działał ignorując je i zwiększając czynnik ryzyka
 • nie ma pojęcia, że może otrzymać takie informacje gdyż do tej pory nie miał takich możliwości.

 

Ad. 3.  Dostęp do potrzebnych ci informacji

Aby mieć cenną informację w potrzebnej klientowi jakości i czasie trzeba mieć do niej dostęp. Oczywiście w większości przypadków klient ma potrzebną mu informację a ewentualne braki w tym zakresie nie są aż tak istotne, gdyż sprawy nie są trudne, ryzykowne i nie mają bardzo dużego znaczenia. W takich przypadkach nie jesteśmy klientowi potrzebni.

 

Jednak w sprawach:

 • bardzo istotnych
 • o dużym ryzyku
 • poważnych konsekwencjach błędu
 • dużej dynamice zmian
 • niejasnej i niepewnej informacji

bardzo silnie zwiększamy bezpieczeństwo i przewagi klienta.

 

    Ad. 4.  Algorytmy testowania prawdziwości informacji

Oczywistym jest, że tylko części informacji jest prawdziwa i precyzyjna zarazem. Działanie w oparciu o ułomna informację zwiększa ryzyko i obniża szanse na sukces. Nie jest tak bardzo źle, jeśli wiemy, że mamy niepełną lub zafałszowaną informację. Rodzi to, co prawda niepewność i napięcia u decydentów, ale jednocześnie zwiększa uważność decydentów. Prawdziwe niebezpieczeństwa są ukryte tam, gdzie decydent uważa, że ma dobrą informację a tak nie jest. Dlatego właśnie wypracowaliśmy skuteczne algorytmy testowania prawdziwości DOWOLNEJ informacji. Określamy ją w procentach. 100% oznacza, że cała informacja jest prawdziwa.

 

     Ad. 5.  Algorytmy przetwarzania i scalania informacji

Aby skutecznie posługiwać się informacją, trzeba umieć ją:

 • pozyskiwać
 • weryfikować
 • porównywać
 • scalać w użyteczne całości
 • profilować dla najważniejszych potrzeb klienta.

Aby być dla klienta użytecznym musimy oczywiście robić to lepiej, szybciej i precyzyjniej od niego, gdyż inaczej nie byli byśmy mu potrzebni.

 

    Ad. 5.  Odpowiednie moce obliczeniowe

Uzyskiwanie kluczowych przewag informacyjnych składa się z:

 • opanowanego już przez klienta sposobu dotarcia do informacji
 • przypadkowego dotarcia do informacji
 • pozyskanie cennej i kompletnej informacji z wiarygodnego źródła (np. przy kolacji…)
 • systemowego korzystania z wyspecjalizowanego wsparcia w tym zakresie.

W tym ostatnim przypadku trzeba najczęściej pozyskiwać i bardzo szybko i sprawnie przetwarzać ogromne ilości informacji. Do tego zaś są potrzebne systemy, które zapewniające takie możliwości. Muszą być one stale sprawne, niezawodne i niedostępne dla innych.

 

    Ad. 7.  Ktoś, kto umie tym wszystkim zarządzać

System do skutecznego pozyskiwania i używania krytycznie cennych informacji składa się z wielu elementów technicznych, ludzkich i proceduralnych. I nie jest tak prosty w obsłudze jak wyszukanie informacji w internecie lub uzyskanie jej od znajomego.

 

    Ad. 8.  Procedury budowy zaufania

To jest jeden z kluczowych punktów skutecznej współpracy w zakresie pozyskiwania i użycia biznesowo cennej informacji. Jeśli obie strony, tj. my i klient sobie nie ufają to taka współpraca jest silnie ograniczona i przynosi mniejsze korzyści. Dlatego właśnie wypracowaliśmy bardzo dobre procedury budowy i utrzymania wysokiego poziomu wzajemnego zaufania.

 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania o zakres naszych możliwości wspierania działań i interesów klienta: 

biuro@TMTgroup.pl 

 

 

.

Dodaj komentarz

Komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu