Teoria i narzędzia sukcesu – Teoria i narzędzia

|

Menu

CEO 586 – jego zarobki i biznes

Spis treści działu >

Czytaj całość >

Władza, Autorytet, Kontrola

Władza, Autorytet, Kontrola

Spis treści działu >

Władza, Autorytet, Kontrola

Authority, Power, Control

W trakcie indywidualnych treningów z Klientem [1-329f], który jest dobrym i prężnym biznesmenem napotkaliśmy na ważny pakiet zagadnień. Jest to władza, autorytet i kontrola. Od pewnego czasu tematy te wybijały się coraz wyraźniej z naszych analiz jego sposobu prowadzenia biznesu. Tak więc trzeba było zająć się nimi bardziej wnikliwie.

Czytaj całość >

Twoje niechciane trudności 

Your unwanted difficulties

Spis treści działu >

Twoje niechciane trudności 

 Your unwanted difficulties

Jeśli doświadczasz niechcianych trudności to oznacza że:

  1. dałeś się kiedyś zainfekować czyimś ograniczającym wzorom
  2. wybrałeś kiedyś trudności i zapomniałeś to odwołać
  3. wybrałeś trudności i zapomniałeś by doceniać oraz cieszyć swoim wyborem
  4. wdałeś się w wewnętrzne walki i spory
  5. oderwałeś się od rdzenia siebie samego, gdyż to tam możesz skutecznie decydować o kształcie swojego życia.

Wszystkie przyczyny można zmienić. Nie mówię, że zawsze w pięć minut i zawsze łatwo. Jednak masz wybór. Możesz:

  • nadal działać przeżywając trudności (może same ustąpią a może się zwiększą)
  • odnaleźć ograniczające wzory i je uwolnić.

 

Trudności mogą występować w całym twoim życiu i wtedy masz trudne lub bardzo trudne życie. Mogą także występować w jednym lub kilku aspektach życia:

 

Czytaj całość >

Filary skuteczności naszych działań

Pillars of the effectiveness of our actions

Spis treści działu >

Filary skuteczności naszych działań

Nasz sukces najsilniej zależy od następujących obszarów zjawisk. Każdy z tych obszarów może być:

  1. diagnozowany – żeby wiedzieć jak jest 
  2. rozwijany – żeby lepiej wpływał na nasz sukces.

1  Świadomość 

Jeśli nie jesteśmy świadomi najbardziej istotnych zjawisk, to nasze osiągnięcia i sukcesy, a także porażki po prostu nam się przydarzają. Nie mamy wtedy wystarczająco dobrego kontaktu z tym, co (w nas oraz w naszym otoczeniu) tworzy sytuacje, których doświadczamy. Żeby pisać na komputerze, trzeba rozpoznawać zależność pomiędzy klawiszami a tym, co się pojawia na ekranie. Jednym z częstych powodów trudności jest nasza ułomna świadomość, która nie „ogarnia” kluczowych zjawisk.

2  Energia

Czytaj całość >

TS-P_002 Na wszystko trzeba zasłużyć

To have something, you have to earn it

Spis treści działu >

TS-P_002 Na wszystko trzeba zasłużyć

To have something, you have to earn it

Klient: „Tak – to prawda, że chciałbym mieć wszystko, nie wkładając w to pracy w ogóle, albo zbyt wiele. Takie trochę dziecięce podejście. A trzeba na wszystko zasłużyć…”

Czytaj całość >

TS_001 Podświadoma Potrzeba doświadczania Trudności

Subconscious Need to experience Difficulties

Spis treści działu >

Podświadoma Potrzeba doświadczania Trudności

Ta seria artykułów powstała z potrzeby podzielenia się odkryciami, które zrobiłem gdy badałem dlaczego zarówno ja jak i moi klienci napotykamy w pewnych obszarach na irytująco duże trudności. Tak jakby, ktoś się na nas uwziął. Dzięki temu wykryłem, że istnieją pewne typy wewnętrznych uwarunkowań człowieka, które silnie utrudniają osiągnięcia i fajne życie o pełnej jakości.

 

Każdy człowiek jest wewnętrznie uwarunkowany.

Czytaj całość >