Kazimierz F. Nalepa

Kazimierz F. Nalepa

< Powrót

Kazimierz F. Nalepa

1.Regional Director (Eastern Europe) and Partner at Global Initiatives & Solutions     https://www.globalinitiatives.co.uk/ 

2.Właściciel i ekspert TMTgroup

ekspert, coach, trener, wykładowca akademicki

3. Merytoryczny opiekun i wykładowca na studiach podyplomowych Psychologia Biznesu Uniwersytet MERITO (dawniej Wyższa Szkoła Bankowa) Gdańsk

Obszary kompetencji i zainteresowań:

 • Biznes i Zarządzanie
 • Zaawansowane Programy: Osiągnięcia – Kariera – Zarobki
 • Wzrost zysków i przewag konkurencyjnych dzięki pozyskaniu oraz zręcznym użyciu informacji o dużym wpływie na sukces klienta
 • Zarządzanie cennymi relacjami (biznes i …)
 • Kooperacja, władza, wpływ i skuteczność działań
 • Zaawansowane Systemy Kontroli kluczowych dla CEO obszarów i zjawisk
 • Siła sprawcza, odporność i wysoka forma osobista
 • Jakość życia i sprawy prywatne o dużym znaczeniu
 • Doradca, coach i trener z ponad 35 – letnim stażem w pracach dla biznesu (banki, ubezpieczenia, przemysł, sprzedaż), administracji państwowej, organizacji społecznych i związków zawodowych
 • Wykładowca akademicki Uniwersytet WSB MERITO – dawniej Wyższa Szkoła Bankowa  Opiekun merytoryczny kierunku „Psychologia Biznesu” 
 • Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów rozwoju kompetencji zawodowych w korporacjach finansowych i przemyśle.
 • Pomaga CEO, właścicielom i menadżerom w osiąganiu założonych rezultatów poprzez consulting, coaching oraz indywidualny trening

Przeszkolił osobiście ponad 35.000 menadżerów i pracowników firm.

Przeprowadził ponad 9.356 godzin zajęć = 1.170 dni szkoleniowych oraz ponad 3.500 godzin doradczych w obszarach zarządzania i sprzedaży.

Oferuje 24 sposoby wspierania klienta i jego sukcesów:

1.Rozpoznania czynników silnie wpływających na bezpieczeństwo i sukcesy klienta 

2.Dyskretne rozpoznania ukrytych intencji, działań i sytuacji o kluczowym znaczeniu

3.Wyprzedzające rozpoznawanie szans i zagrożeń oraz aktywne korzystanie z tych informacji

4.Consulting

5.Trening

6.Mentoring

7.Coaching

8.Modelowanie porównawcze wybitnych osiągnięć – liderzy rynku, konkurenci

9.Interim Management

10.Pakiety zwiększające kooperację, władzę i wpływ

11.Jawna i dyskretna kontrola obszarów o strategicznym znaczeniu dla menadżera 

12.Zarządzanie cennymi relacjami (wrogowie i sojusznicy)

13.Bezpośrednia realizacja wybranych zadań

14. Przyspieszony rozwój możliwości w trakcie zawodowych działań

15. Pełne rozpoznanie realiów w jakich działa klient w celu wzrostu jego osiągnięć

16. Przewidywanie zachowań ważnych dla klienta osób

17. Poprawa komunikacji, motywacji, władzy i wpływu

18. Rozpoznanie skutków decyzji przed podjęciem

19. Szybkie korekty działań zwiększające skuteczność działań klienta

20. Radykalnie lepsza dyskretna kontrola wybranych obszarów, ludzi i zjawisk

21. Zabezpieczenie trwałości istotnych osiągnięć, aktywna ochrona

22. Szeroka penetracja otoczenia klienta:
        22-1. już mu znanego – na tyle, na ile dokładnie go rozpoznał
        22-2. częściowo mu znanego
        22-3. jeszcze nierozpoznanego ze względu na potencjał sukcesu klienta

23. Wsparcie eksperta 24/h we wszystkich istotnych działaniach klienta

24. Inne, jeśli potrzeba – wyjaśniamy to w bezpośrednich rozmowach.

Dostarcza klientowi pełen pakiet możliwości. Może on korzystać z tego, co daje mu największe korzyści. 

Zapraszamy do kontaktu:  office@TMTgroup.eu

 

WYKSZTAŁCENIE:

Absolwent Politechniki Warszawskiej wydział Elektryczny

Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania.

Studia doktoranckie na wydziale Zarządzania UW.

 

W latach 1987 do 1990 studiuje w Londynie najnowsze kierunki w zakresie zarządzania oraz style konsultingu i szkolenia w sferze biznesu. W tym czasie wizytuje miejscowe firmy zdobywając w nich doświadczenie. W 1994 przechodzi w Anglii cykl szkoleń w GUARDIAN BUSINESS SERVICES. Licencjonowany trener NLP – Master Trainer NLP

Członek International Association of NLP–Institutes (IN)

Akredytacja Consulting Tools narzędzia psychometrycznego „FACET5”.

Akredytacja w zakresie pakietu narzędzi psychometrycznych „PRISM”.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 

Od 1990 roku prowadzi własną firmę TMTgroup – Top Management Transmission

 

Wykładowca w Akademii im. Leona Koźmińskiego (MBA i studia podyplomowe)

Wykładowca w Francuski Instytut Zarządzania – (MBA)

Wykładowca w Lubelskiej Szkole Biznesu (studia podyplomowe)

Wykładowca Warszawskiej Szkoły Zarządzania (studia podyplomowe)

Wykładowca na Politechnice Warszawskiej

Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej

Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej – Gdynia

Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej – Poznań

 

Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Mediacji Gospodarczych

Mediator na liście Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Dyrektor Centrum Zarządzania Konfliktem

 

Prowadził zajęcia w:

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku Białej

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka

 

W latach 1985 – 1989 zajmował się doradztwem w zakresie organizacji i zarządzania w ramach pracy następujących zespołów: Spółdzielnia Doradztwa Organizacyjnego „Ekspert” przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Zespół Doradztwa Przemysłowego, Towarzystwo Konsultantów Polskich „BUKOS”, PGD „PARTNER” – firma konsultingowa.

 

W 1977 – 1982 prowadził doradztwo i prace badawczo-naukowe w sferze przemysłu w ramach: Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, Izby Rzeczoznawców Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Instytutu Energetyki.

 

ORGANIZACJE ZAWODOWE:

 • Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Mediacji Gospodarczych
 • Mediator na liście Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan
 • Dyrektor Centrum Zarządzania Konfliktem
 • Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierowania

 

WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH:

 1. Kongres Sprzedaży
 2. Wykładowca na seminarium dotyczącym mediacji
 3. Wykładowca na konferencji dotyczącej zastosowania mediacji w budownictwie
 4. Wykładowca na konferencji dotyczącej strategii rozwoju firm branży mięsnej
 5. Wykładowca na konferencji sprzedażowej „Mierz Wysoko 2008” Million Dollar Round Table
 6. Wystąpienie Pt: „Efektywność osobista” na konferencji dla  Kredyt Banku i Warta w dn. 25.01.2008
 7. Wykładowca na Konferencji o finansach w energetyce – wystąpienie dotyczące coachingu dla wyższej kadry menadżerskiej 2009
 8. Wykładowca na I Międzynarodowej Konferencji Coachingu styczeń 2010 (wystąpienie plenarne i dwa warsztaty) Akademia Leona Koźmińskiego
 9. Prelegent na IV Kongresie AXA 2010.05.10 – wystąpienie „Rozpoznawanie potrzeb klienta”
 10. I OGÓLNOPOLSKIE TARGI SZKÓŁ COACHINGU I FIRM COACHINGOWYCH 2010.11.16 Warsztat: ” Struktura sukcesu – VII kierunków pracy coacha”
 11. Wykładowca na Konferencji t. „Perspektywy długofalowej   współpracy  środowisk   akademickich  i  gospodarczych” Lubelska Szkoła Biznesu sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL wystąpienie: „Biznes i Nauka – na styku dwóch paradygmatów. Warunki skutecznej współpracy.” 2010.11.24 Lublin
 12. IV Śląskie Spotkania z Biznesem Miejsce: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach (wystąpienie plenarne pt.: ”Coaching a zyski firmy” + warsztat pt.: ”Biznesowa wartość menadżera”) Katowice 2010.11.25 Wykładowca na I Międzynarodowej Konferencji Coachingu styczeń 2010 (wystąpienie plenarne i dwa warsztaty)
 13. Wykładowca na II Międzynarodowej Konferencji Coachingu styczeń 2010 (wystąpienie plenarne i warsztat) „Coaching sukcesów finansowych” Akademia Leona Koźmińskiego
 14. Wykładowca na Konferencji „Masz pomysł – zostań przedsiębiorcą” Lubelska Szkoła Biznesu 2011.04.19 Lublin
 15. Panel ekspertów temat „Zadania i kompetencje Dyrekcji względem Związków Zawodowych” 2011.09.08
 16. Wykładowca na III Międzynarodowej Konferencji Coachingu  2011 „Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu.” Wystąpienie plenarne pt: „Cena za sukces w biznesie” i warsztat pt: „Model ASK for More – główne elementy składowe.” Akademia Leona Koźmińskiego
 17. Wykładowca na Konferencji „Dylematy współczesnego zarządzania” Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki i Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012.10.17-19 wystąpienie pt. Kompetencje osobiste, kierownicze i polityczne jako kluczowy czynnik skutecznej służby w administracji publicznej”.
 18. Wykładowca na Konferencji Call Center 2012.12.03 Warszawa Wystąpienie pod tytułem: „Sprawne kierowanie zespołem sprzedaży – narzędzia wsparcia menadżera”
 19. Wykładowca na IV Międzynarodowej Konferencji Coachingu  24-26 luty 2013 „Leaderschip coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata.” Wystąpienie plenarne pt: „Dziesięć poziomów przywództwa a style coachingu” i warsztat pod tym samym tytułem Akademia Leona Koźmińskiego
 20. Wykładowca na V Międzynarodowej Konferencji Coachingu  23-25 marca 2014 „Coaching transformacyjny – jako droga do synergii” Wystąpienie plenarne pt: „Władza i wpływ w kluczowych relacjach biznesowych” Akademia Leona Koźmińskiego
 21. Wykładowca na Forum windykacyjne II edycja 26-27 marca 2015 dwa wystąpienia plenarne pt: „Windykacje i negocjacje o dużym znaczeniu”
 22. Wykładowca na VI Międzynarodowej Konferencji Coachingu  17-19 kwiecień 2015 „Business-coaching jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości” Wystąpienie plenarne pt: „Narzędzia coachingu biznesowego” Akademia Leona Koźmińskiego
 23. Wykładowca na V Konferencji Coachingu  w Szkole Głównej Handlowej 21-22 kwiecień 2015 „Business-coaching jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości” Wystąpienie plenarne pt: „Kluczowe kompetencje w biznesie”
 24. Wykładowca na Forum Controlingu i Windykacji Temat wystąpienia: Strategia snajpera w dużych windykacjach i kierowaniu zespołem windykacyjnym Warszawa 24-26 października 2016
 25. Prowadzenie całodniowego warsztatu w ramach konferencji Forum Controlingu i Windykacji Temat: Bezpośredni wpływ windykatora na dłużnika – możliwości i ograniczenia. Jak podnieść skuteczność i efektywność odzyskiwania długów w zakresie windykacji trudnych Nowoczesna Firma Warszawa 26 października 2016
 26. VIII Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu, „COACHING JAKO KLUCZ DO WEWNĘTRZNEJ MOTYWACJI” Warszawa, 17-19 MARCA 2017 Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego wystąpienie pt: „Od letargu do pasji – poziomy i struktura motywacji”
 1. Soft skills for Lwayers – praktyka biznesowa dla prawników wystąpienie: „Maksimum korzyści z negocjacji prawnika – kompetencje negocjacyjne” Warszawa 2017.08.17
 2. Soft skills for Lwayers – praktyka biznesowa dla prawników wystąpienie: „Sukces rynkowy prawnika – 12 czynników sprawczych” Warszawa 2017.08.17
 3. Coachowisko Wystąpienie plenarne: „10 poziomów rozwoju człowieka a specyfika twojej drogi do sukcesu i spełnienia” Warszawa 2016.09.16
 4. Benefits Festival Wystąpienie: Relacje z właściwymi osobami – filar udanej kariery”  Warszawa 2017.10.05
 5. Dyrektor Biura Zarządu konferencja Pulsu Biznesu – wystąpienie: „Zarządzanie zespołem: delegowanie zadań, komunikacja w zespole” Warszawa 10.13
 6. Dyrektor Biura Zarządu konferencja Pulsu Biznesu – wystąpienie: „Instrukcja obsługi Szefa” Warszawa 2017.10.13
 1. Power to Women Konferencja Puls Biznesu wystąpienie: „Jak odnosić sukcesy i radzić sobie z obciążeniami zawodowymi i prywatnymi”  Warszawa 2018.03.07-08
 1. IX Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu, „COACHING JAKO NARZEDZIE SYSTEMOWEJ ZMIANY” Warszawa, 28-28 MAJ 2017 wystąpienie plenarne oraz warsztat pt: „Systemowy coaching trudnych relacji – 12 narzędzi”

 

ZAINTERESOWANIA:

muzyka klasyczna i orientalna,

sport ( gimnastyka, sztuki walki, wspinaczka, narciarstwo wysokogórskie, jazda konna),

psychologia sukcesu, modelowanie wybitnych osiągnięć ludzkich

metody i techniki kierowania prawidłowym rozwojem człowieka

 

PUBLIKACJE:

 • Telemarketing – ZZDZ 2001r
 • Skuteczne metody pracy – (współautor) VERLAG DASHOFER 2001r
 • Artykuły w Gazecie Ubezpieczeniowej
 • Artykuły w Network Magazyn
 • Artykuły w Personel Plus – seria o coachingu
 • Autor oraz Kierownik działu Pieniądze i Sukces w gazecie Szkolenia & Praca
 • Wydawca pierwszego w Polsce miesięcznika szkoleniowego – Praca Sukces i Życie
 • Redaktor Naczelny poradnika „Biuro i Sekretarka”
 • Regularnie publikuje na portalach:
  • Nowoczesna Firma
  • Forum Rozwoju
 • Współautor Kazimierz F. Nalepa „6 pillars of success in coaching. How is it worth to invest in human potential” w COACHING AS A METHODOF DEVELOPING HUMAN POTENTIAL EDITED BY LIDIA D. CZARKOWSKA WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE 2010
 • Artykuły w Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Artykuły w Inżynier Budownictwa

Na www.TMTgroup.pl – czytelnia znajduje się 100 napisanych przez niego artykułów z obszaru zarządzania, władzy, coachingu, rozwoju itd.

 

OSOBIŚCIE SZKOLIŁ m.inn:

Polskie Książki Telefoniczne

Kulczyk Tradex

Renault Polska

FIAT AUTO POLAND

Texid

Magneti Marelli Poland

KONRYS

PUH AUTO-MOBIL

BILEX

ASO „SZCZĘSNY-ZJAWIONY”

MOTO-GOBEX

AUTO-POL

AUTO-RES

ISVOR

Indykpol S.A.

SENECLAUZE

Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska

Zakłady Młynarsko-Zbożowe

PFRON

RESTA

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości – Łódź

BIPROHUT

ZWOLTEX

FUNDACJA BIELSKI COLLEGE GOSPODARKI RYNKOWEJ

OIC POLAND

Bielska Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki

Super Express

Zakłady Przemysłu Gipsowego „Dolina Nidy” S.A.

LDS – Logistic & Distribution Systems

ZAKŁADY KUŹNICZE Sp. z o.o.

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW” S.A.

FUNDACJA „EUREKA”

THERMOPLAST

POLSKO-AMERYKAŃSKI INSTYTUT ZARZĄDZANIA

AQVA LIHGT

Kredyt Bank

Bank Gospodarki Żywnościowej

RAIFFEISEN BANK

BANK MILLENNIUM SA

PZU

WARTA S.A.

Commercial Union

NATIONALE-NEDERLANDEN

NORDEA ŻYCIE (HEROS LIFE)

HEROS S.A.

ROYAL PBK

COMPENSA

ALLIANZ

HESTIA

UNIQUA

CIGNA STU

PTE DOM

INTERCREDIT

ŻAGIEL

GAZETA UBEZPIECZENIOWA

NEWHOLLAND BIZON

KOMANDOR S.A.

SZKILNIK S.A.

CLA

POLSKIE CENTRUM MARKETINGOWE

DONELLEY POLISH AMERICAN PRINTING COMPANY

HAJDUKI S.A.

AMICA

EURO LOT

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PROKURATURA APLIKACYJNA

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

IZBA GOSPODARCZA „ŚLĄSK”

PGNiG

PGE Górnictwo i Energetyka

KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO “BUDRYK”

MARFLEX

LOGISTIC DISTRIBUTION SYSTEMS

INGLOT

CABIND

TENNECO

Lubelska Szkoła Biznesu

Akademia im. Leona Koźmińskiego

Strabag

Crowley Data Poland Sp z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 'COMFORT’ SP. Z O.O.

STP Elbud Sp z o.o.

Axel Springer Kontakt Sp z o .o.

Zakłady Mięsne Animex S.A.

LYRECO POLSKA S.A.

NOE – PL Sp z o.o.

KONGSBERG AUTOHOTIVE” Sp. z o.o.

KAN Sp. z o.o.

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe i Kanalizacyjne Sp z o.o.

Kuźnia „Glinki” Sp zo.o.

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp zo.o.

Oce-Poland Ltd. Sp zo.o.

XEMA Foos & SERNICE Sp zo.o.

Agencja Obrotu Wierzytelnościami „PROGRES” Sp zo.o.

Kredyt Tease

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

S&D Ingredia Sp. z o.o.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT Sp. o.o.

Accenture Servoces Sp. y o.o.

Najwyższa Izba Kontroli

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Infrastruktury

Urząd Dozoru technicznego

Instytut Uprawy i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

Ministerstwo Środowiska

Urząd Miasta Krakowa

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Miasto Stołeczne Warszawa

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Urząd Miejski w Zabrzu

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Lubelski Zarząd Przejść Granicznych w Chełmie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWIA w Szczecinie

PTE PZU

G4S Cash Service

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Warszawa Sp. z o.o.

Petrobaltic S.A.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.

SIMOLDES PLASTICOS POLSKA Sp. z o.o.

BE&K Europe sp. z o.o.

Olewnik

PGNIE Tarnów

Urząd Patentowy

Hurt-Detal Artykuły Przemysłowe Karol Białecki

Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach

Zakłady Mięsna PEKPOL Ostrołęka S.A.

SCHMOLZ-BICKENBACH Polska Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A.

Transpost S.A.

Arkema

Przemysłowy instytut Automatyki i Pomiarów

Alnor – Systemy Wentylacji

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Administracji

Zakłady Mięsna PEKPOL Ostrołęka S.A.

Siemens Sp. z o. o.

IPSOS OBSERVER Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży

Wierzbowski Eversheds Spółka Komandytowa

PKO BP S.A

KTI Poland S.A.

Przedsiębiorstwo „UNITOR B” SP. z o.o.

Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Lek Polska Sp. z o.o.

Zespół Przychodni i Ośrodków Zdrowia „Krzeszowickie Centrum Zdrowia”

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

POL – MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.

Polimex – Mostostal S.A.

Smurfit Kappa Polska Sp. z o.o. Oddział w Koninie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. CENTRALA Biuro Spraw Pracowniczych

Pałac Kultury i Nauki Sp. z o.o.

CLIMCO MEDICAL Sp. z o.o.

Pand V Sp. z o.o.

Graham Packing Poland Sp. z o.o.

Instytut Lotnictwa

Kamstrup Sp. z o.o.

DARMEX CASING Sp. z o.o.

Orzeł Surowce Sp. z o.o.

Chemikals Sp. z o.o.

Drimpol M.D. Rykowscy Sp. J.

Turon

Lubelska Szkoła Biznesu

Cabind

Tenneco

OIRP Zielona Góra

Milestone

CERBEX Sp. z o.o.

JR Motor Services GB Sp. z o.o

Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „ZEMAR” Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „COMFORT” SP. Z O.O.

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu