PM – Oferta działu

PM - Department offer

< Powrót

Spis treści strony:

 1. PM – czego najbardziej potrzebujesz?
 2. V obszarów wsparcia sukcesu PM
 3. Jak przyspieszyć Twoje osiągnięcia -> Indywidualne Programy Sukcesu
 4. 20 specyficznych obszarów sukcesu PM
 5. Kontakt

1. PM – czego najbardziej potrzebujesz?

Trudno jest pomóc Liderowi Projektu, który nie zdecydował co chce osiągnąć. Dlatego naszą współpracę rozpoczynamy od wyboru 3-5 Kluczowych Parametrów Sukcesu. Są to korzystne zmiany, których chce dany PM. Następnie opracowujemy sposób pomiaru postępu w ramach każdego z nich. Dzięki temu:

 • Mamy jasne cele naszej współpracy
 • Możemy mierzyć postępy
 • Możemy określić ile nakładów i działań będzie konieczne do osiągnięcia tego, co ta osoba chce osiągnąć.

2. Pięć obszarów wsparcia sukcesu PM

Od 20 lat dbamy o wzrost sukcesów PM. Na bazie tych doświadczeń wyodrębniliśmy V głównych obszarów, gdzie znajdują się ich istotne potrzeby. Są to:

I. Kariera PM

 • Zarobki
 • Dynamika kariery
 • Korzystne relacje (szef, kluczowe osoby …)
 • Propozycje pracy
 • Nastawienie na sukces
 • Pozostałe …

II. Sukces projektu

 • Zadowolenie odbiorców
 • Czas
 • Budżet
 • Rezultat
 • Wpływ na markę PM
 • Pozostałe …

III. Bezpieczeństwo PM

 • Wczesne zdobywanie cennej informacji
 • Niepewność – wczesne rozpoznawanie i redukcja
 • Ryzyko – wczesne rozpoznawanie i redukcja
 • Zagrożenia – wczesne rozpoznawanie i redukcja
 • Kompleksowa zarządzanie bezpieczeństwem PM
 • Pozostałe …

IV. Odporność, Wygoda, Atrakcyjność

 • Odporność na stres, trudności, niepewność …
 • Zwiększenie wygody własnych działań
 • Zwiększenie atrakcyjności związanej z pracą
 • Rozwój talentów potrzebnych do sukcesu PM
 • Wzrost poczucia wartości
 • Pozostałe 

V. Twoje Życie poza pracą

Życie PM powinno być na tyle udane, aby korzystnie wspierało jego sukcesy zawodowe. Warto także pracować w ten sposób, aby nasz sposób pracy wyraźnie wzbogacał nasze życie osobiste. W tym obszarze pracujemy z każdym tematem, który jest dla PM istotny.

 

3. Jak przyspieszyć Twoje osiągnięcia -> Indywidualne Programy Sukcesu

Oprócz typowych sposobów wspierania PM dostaje on od nas pakiet przewag, niemożliwych do uzyskania z innych źródeł, m.in.:

 1. Precyzyjne rozpoznanie możliwości, talentów oraz osobistych rezerw PM
 2. Przyspieszony rozwój możliwości PM w trakcie jego zawodowych działań
 3. Podgląd strategii najlepszych PM-ów
 4. Pełne rozpoznanie realiów w jakich działa PM
 • zamierzenia głównych aktorów projektu
 • rozszerzony dostęp do brakującej informacji
 • celowe kłamstwa i zniekształcenia, które dostajesz od innych
 1. Przewidywanie zachowań ważnych dla PM osób
 2. Poprawa komunikacji, motywacji, władzy i wpływu
 3. Rozpoznanie trafności decyzji
 4. Wyprzedzające rozpoznania szans i zagrożeń
 5. Szybkie korekty zwiększające skuteczność działań PM
 6. Radykalnie lepsza dyskretna kontrola wybranych obszarów, ludzi i zjawisk
 7. Zabezpieczenie trwałości istotnych osiągnięć
 8. Wsparcie eksperta 24/h we wszystkich działaniach PM

 

4. 20 specyficznych obszarów sukcesu PM

Gdzie potrzebujesz atrakcyjnych postępów i poprawy swojej sytuacji zawodowej PM?

V obszarów sukcesu PM

20 specyficznych korzyści PM

Pod poniższym linkiem znajdziesz narzędzie, które ułatwi Ci określenie tego:

 1. co najbardziej warto Ci poprawić w twojej sytuacji zawodowej
 2. jak możne tego dokonać szybciej niż dotychczas

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1v-U_4EUNI6aKnw1jUQhkWbZ8p0TMiQ_q9628S6MP_4qS4w/viewform?usp=sf_link

5. Zapraszamy do kontaktu:  office@TMTgroup.eu

 

 

Dodaj komentarz

Komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu