Spis treści: Pieniądze – Teoria i narzędzia

TMTgroup.eu tools are used for:

< Powrót

Narzędzia TMTgroup.eu służą:

  • wczesnej prewencji ryzyk, zagrożeń, niepożądanych zachowań (własnych i cudzych)
  • wczesnego dostrzegania szans
  • precyzyjnego zarządzania projektami, zjawiskami
  • bieżącemu monitoringowi zjawisk i dokonywaniu szybkich korekt
  • rozwojowi kompetencji, na których klientowi szczególnie zależy
  • optymalnemu kształtowaniu zachowań cudzych i własnych.

Dają korzystny przyrost tej wiedzy, która przełożona na działania powoduje wyraźny wzrost naszych wyników.

Lista narzędzi specyficznych dla działu PIENIĄDZE:

  • Przebieg kariery finansowej – kluczowe zjawiska
  • Typ motywacji a osiągane wyniki finansowe

Następne z 25 narzędzi będziemy umieszczali na stronie zaraz po ich publikacji w mediach

 

Dodaj komentarz

Komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu