Tag Archive: Pieniądze

Spis treści: Pieniądze – Teoria i narzędzia

21 lipca, 2021 12:12 pm Published by Leave your thoughts

Narzędzia TMTgroup.eu służą: wczesnej prewencji ryzyk, zagrożeń, niepożądanych zachowań (własnych i cudzych) wczesnego dostrzegania szans precyzyjnego zarządzania projektami, zjawiskami bieżącemu monitoringowi zjawisk i dokonywaniu szybkich korekt rozwojowi kompetencji, na których klientowi szczególnie zależy optymalnemu kształtowaniu zachowań cudzych i własnych. Dają korzystny przyrost tej wiedzy, która przełożona na działania powoduje wyraźny wzrost naszych wyników. Lista narzędzi specyficznych dla działu PIENIĄDZE: Przebieg...

Przebieg kariery finansowej

20 lipca, 2021 6:02 pm Published by Leave your thoughts

Przebieg kariery finansowej Narzędzie to służy do: precyzyjnego wychwycenia zjawisk, które w istotny sposób wpływają na sukces finansowy danego podmiotu wprowadzania opłacalnych zmian szybkich bieżących korekt.   Na wykresie pokazaliśmy zmiany ujęte w 10 etapach kariery dla przeanalizowanego przez nas (TMT-intelligence zaawansowane pozyskiwanie i użycie cennych informacji) zbioru 1639 bardzo bogatych osób. To tylko fragment informacji, które posiadamy. Informacje te...