Zarobki, Kariera, Praca – Bezpłatne konsultacje

Earnings, Career, Work - Free Consultation

< Powrót

#1

47 obszarów

redukcji Twoich zagrożeń, lub

wzrostu Twoich zarobków, korzyści, osiągnięć

Od 30 lat zajmujemy się poprawą sytuacji zawodowej menadżerów oraz ekspertów. Miałem bezpośredni kontakt z ponad 35 tys. osób (consulting, szkolenia, zaawansowane programy kariery). Na bazie tych doświadczeń powstała lista 47 najbardziej cenionych obszarów biznesowych korzyści i osiągnięć.

Każdy może wybrać dla siebie te obszary postępu, na których mu najbardziej zależy i je zrealizować:

 • samodzielnie – z dotychczasową skutecznością, lub
 • ze wsparciem TMTgroup.eu – łatwiej i szybciej.

Dla każdego z 47 obszarów korzyści mamy wypróbowane metody przyspieszania osiągnięć. Dopasowujemy je do specyfiki sytuacji klienta. To daje najlepsze rezultaty.

 

Gdzie chcesz lub musisz:

 1. rozpoznać i zlikwidować istotne zagrożenia?
 2. rozpoznać i zwiększyć swoje zarobki, korzyści, osiągnięcia?

A teraz o tym, jak możesz skorzystać z powyższej listy. Przeczytaj uważnie wszystkie 47 pozycji i zaznacz, które są dla Ciebie szczególnie istotne. Gdzie chcesz mieć:

 • lepsze zabezpieczenie trwałości tego, co już nasz
 • wzrost korzyści i jak duży ma to być wzrost.

 

#2

Wybierz trzy pozycje,

które dla Ciebie mają najwyższy priorytet.

Dzięki Twojemu wyborowi priorytetów będziesz miał więcej korzyści z 45 min. bezpłatnej konsultacji. Będzie się ona koncentrowała na sprawach, które są dla ciebie najpilniejsze i najważniejsze. 

 

#3. 

Cztery składowe Twojego sukcesu

Od teorii do Twoich korzyści:

Czy w swojej działalności masz możliwości zwiększenie swoich możliwości w zakresie:

 • wzrostu Twoich aktywów
 • lepszego zabezpieczenia tego, co chcesz zachować ponieważ jest Ci potrzebne i cenne
 • uwolnieniu Twoich blokad co daje wzrost swobody i skuteczności
 • uruchomienia Twoich rezerw po to, by Twoje osiągnięcia były szybsze i łatwiejsze.

Wielkość wzrostu Twoich możliwości, korzyści  i osiągnięć będzie tematem bezpłatnej konsultacji, którą Ci proponujemy.

 

Jak wygląda pełna diagnoza możliwości wzrostu korzyści i osiągnięć klienta pokazujemy na wykresie poniżej.  Warto jest wiedzieć jak bardzo i gdzie możesz jeszcze zwiększyć swoje możliwości oraz osiągnięcia. 

 

#4.

Umów się na 45 min bezpłatną konsultację

Dzięki wyborowi Twoich trzech priorytetów, podczas bezpłatnej, 45 min. konsultacji określimy dla Ciebie:

1.Na ile Twoje plany wzrostu korzyści zawodowych są realne – umiemy to ocenić

2.Jak jest to łatwe-trudne i czasochłonne do osiągnięcia

3.Zaproponujemy skuteczne strategie realizacji Twoich celów

4.Będziemy Cię wspierali metodami Zintegrowanej Realizacji Celów

 • Wzrost pewności realizacji
 • Skrócenie czasu osiągnięcia celów
 • Zwiększenie wygody i atrakcyjności realizacji

5. Możesz zapytać naszego eksperta o wszystko, co jest dla Ciebie ważne
6. Lepiej zrozumiesz jak możesz przyspieszyć wzrost własnych Korzyści i Osiągnięć

7. Po spotkaniu otrzymasz naszą ocenę możliwego wzrostu Twoich Korzyści i Osiągnięć oraz warunków jakie muszą być spełnione, aby to nastąpiło => przykład jest na następnych trzech slajdach.

Serdecznie Cię zapraszam na 45 min. konsultację on-line.

Prześlij swoją deklarację gotowości i telefon kontaktowy: office@TMTgroup.eu

 

#5 

Przykład diagnozy zrobionej dla klienta

Na poniższych slajdach masz opisany przykład CEO 486, u którego rozpoznaliśmy możliwość przyrostu zarobków o 40% a także inne obszary możliwego wzrostu korzyści i osiągnięć. 

CEO 486 ma już:

 • w 90% aktywne możliwości osiągnięcia swoich celów
 • 10% blokady swoich możliwości, które trzeba koniecznie uwolnić
 • a dodatkowo jeszcze 10% nadwyżki ponad konieczność, a to oznacza docelową lekkość w realizacji przyrostu zarobków o 40%.

Po zrealizowaniu tego celu i ustabilizowaniu nowego poziomu zarobków warto wykonać powtórną diagnozę gdyż może się okazać, że możliwy jest kolejny wzrost zarobków.

Na wykresie powyżej umieściliśmy rozpoznanie zmian , które są konieczne dla tego by CEO 486 zwiększył swoje zarobki o 80%. W tym celu powinien on:

 • zwiększyć swoje pragnienie sukcesu finansowego o 15% – obecnie jest ono trochę zbyt niskie. Przy okazji nie jest tak łatwo zorientować się, że powinno być ono wyższe
 • skorygować myślenie o własnym wzroście zarobków o 10%. A to oznacza, że należy u CEO 486 „wytropić” te sposoby myślenia. które niszczą jego szanse na sukces finansowy i zamienić je korzystnymi wzorcami myślenia
 • zmienić sposób w jaki CEO 486 używa swoich emocji, albo też nie ma nad nimi kontroli co powoduje sabotaż jego działań na rzecz wzrostu sukcesów finansowych
 • obszar działania ma tylko małe blokady, które prawdopodobnie same ustąpią po skorygowaniu myślenia i emocji 
 • energię i formę osobistą CEO 486 ma wystarczającą dobrą
 • jego wiedza o tym, czego wymaga jego sukces finansowy jest w 10% obarczona zasadniczymi błędami, które trzeba koniecznie skorygować
 • obecna gotowość CEO 486 na opisane powyżej zmiany jest o 5% zbyt niska. Wynika to jednak z jego niewiedzy o tym co dokładnie trzeba zrobić, dlaczego jest to ważne i jak tego można dokonać. 

 

Na wykresie poniżej pokazaliśmy rozpoznanie aktywów, luk skuteczności oraz rezerw CEO, który ma poważne kłopoty w zakresie realizacji swoich celów.

 

Z takiego rozpoznania, wybranych przez siebie celów, skorzystasz w wyniku 45 minutowej konsultacji z naszym ekspertem. Po przeprowadzonej rozmowie i naszych analizach wyślemy Ci raport, który ułatwi Ci realizację wybranych celów.

 

#6

Droga do Twojego sukcesu

1.Wybierz, gdzie chcesz mieć atrakcyjne postępy

2. Zwiększ wykorzystanie własnych aktywów zawodowych

3. Rozpoznaj dokładnie swoje blokady oraz rezerwy

4. Zamień je na aktywa własnego sukcesu

5. Określ skuteczne strategie wzrostu własnych korzyści i osiągnięć

6. Zorganizuj środki konieczne do realizacji własnych celów

7. Zastosuj metodę Inteligentnej Realizacji Celów  do zagwarantowania sobie końcowego sukcesu.

Na etapach 2-7 możemy Ci skutecznie pomóc:

office@TMTgroup.eu 

 

W 95% przypadków możemy Ci skutecznie pomóc:

office@TMTgroup.eu 

 

 

 

Dodaj komentarz

Komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu