S-P_001  Skuteczność wpływu trenera na zawodnika

Effective influence of the trainer on the player

< Powrót

S-P_001  Skuteczność wpływu trenera na zawodnika

S-P_001  Effectiveness of the trainer’s influence on the competitor

Style wpływu i rezerwy możliwości

Sens tego artykułu:

 1. Czy masz jeszcze rezerwy swojego wpływu na zawodników (wszystkich), czy już nie możesz być lepszy w tym zakresie?
 2. Jak ich uruchomienie wpłynie na efekty twojej pracy?
 3. Jak dobrze znasz swój sposób wpływu na zawodników ogólnie?
 4. Jak dobrze znasz swój sposób wpływu na zawodników, którzy są dla ciebie najważniejsi?
 5. Czy znasz swoje rezerwy w tym zakresie?
 6. Jak duże są to rezerwy i na czym polegają?
 7. Czy umiesz je samodzielnie uruchomić?
 8. Dlaczego tego do tej pory nie zrobiłeś?

 

 

Twój wpływ na zawodnika

Style wpływu i rezerwy możliwości

 

 

Jednym z najbardziej skutecznych kluczy do zrozumienia i korekty sposobów wpływu trenera na zawodnika jest analiza sześciu wymiarów skuteczności w relacji. Zawiera ona cztery główne style oddziaływania na zawodnika:

 • Partnerstwo
 • Dominacja
 • Gra
 • Uległość

oraz dwa wspomagające wymiary:

 • Rozpoznanie – wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań zawodnika (co na niego skutecznie działa)
 • Zarządzanie stylami – swoboda i precyzja wyboru najlepszego zestawu środków wpływu w danej sytuacji.

 

Poniżej umieszczamy analizę aktualnego stylu w jaki Trener C-315 wpływa na zawodnika P8-315. Analizujemy tu zawodnika z grupy 20% najlepszych zawodników w kraju i trenera, który go prowadzi w ramach klubu. Stosowane przez nas oznaczenia służą do ukrycia tożsamości omawianych tu osób.

 

Omawiany tu trener ma profil wpływu na zawodnika bardzo zbliżony do stylu, który odkryliśmy u najlepszych trenerów.

 

 

 

 

Twój wpływ na zawodnika – Partnerstwo

Trenerzy, którzy zajmują najwyższe miejsca w rankingach używają bardzo oszczędnie relacji Partnerskich z zawodnikiem. Można się z tym oczywiście sprzeczać z „ideologiczno-humanistycznych” powodów, ale i tak każda nadwyżka Partnerstwa w relacjach z zawodnikiem jest szkodliwa.

 

Nie znaczy to jednak, że umiejętnie stosowane Partnerstwo nie jest potrzebne w sporcie zawodowym na wysokim poziomie osiągnięć. Jednak raczej jako „przyprawa” niż „danie główne”. Należy pamiętać, że „po efektach ich poznacie” i to ile oraz jak stosowanego Partnerstwa potrzebuje zawodnik, aby osiągał możliwie najlepsze wyniki, zależy od zawodnika jego dojrzałości, typu psychiki i chwilowych potrzeb sytuacji. Jeśli trener chce wydobywać z zawodnika zdrowe maksimum jego możliwości powinien wiedzę o zapotrzebowaniu na Partnerstwo, które daje dobry wynik czerpać wprost z zawodnika.

 

 

W aktualnym podejściu tego trenera (ciemnozielony pasek) do zawodnika jest zbyt dużo Partnerstwa (Da=30%). Na obecnym etapie rozwoju zawodnika jest to szkodliwe. Zalecamy by trener zredukował średni poziom swojego Partnerstwa w relacji z zawodnikiem [P8-315] z Da=30% do Do=10% czyli trzykrotnie. Obecny poziom Partnerstwa, który stosuje trener (czyli 30%) jest słuszny dopiero docelowo, kiedy zawodnik naprawdę dojrzeje. Na razie stosowany poziom Partnerstwa jest zbyt duży. Obniża to wpływ Trenera na zawodnika, prestiż Trenera i wyniki zawodnika. W miarę jak Zawodnik będzie dorastał do tego, by być Partnerem dla trenera należy zwiększać poziom Partnerstwa, którym się go obdarza. Należy dodatkowo pamiętać, że trzeba rozumieć: kiedy, gdzie i ile Partnerstwa w relacji warto dawać zawodnikowi. Słowem dawkowanie Partnerstwa nie może być mechaniczne. Powinno być umiejętnie dawkowane i wtedy przyniesie najlepsze efekty. Ale piłki także nie kopiemy mechanicznie i tak samo za każdym razem.

 

Twój wpływ na zawodnika – Dominacja

Wybitni trenerzy bardzo silnie i zdecydowanie używają Dominacji w swoich relacjach z zawodnikiem.  Omawiany przez nas trener także to robi dobrze i umiejętnie.

 

Dominacja jest silnym stylem ale jednocześnie także ryzykownym stylem. Działa doskonale kiedy jest tak dobrze dostosowane do psychicznej charakterystyki zawodnika, że stanowi korzystne dopełnienie tego, co zawodnikowi jest aktualnie potrzebne. Umiejętnie stosowana dominacja nie jest przeciwko zawodnikowi, ale dla zawodnika. Najlepiej jest też, żeby zawodnik ją doceniał gdyż kiedy ją docenia, to bierze ją od trenera bez niepotrzebnych strat i napięć a relacje pomiędzy trenerem a zawodnikiem są dobre.

 

Dominacja trenera wobec zawodnika powinna być:

 • życzliwa w intencji – „robię to dla Ciebie i Twoich wyników”
 • dostosowana do zawodnika w formie i treści – jest cały wachlarz sposobów dominowania, z którego trener powinien umiejętnie wybierać
 • bardzo dobrze dawkowana – natężenie, częstotliwość, wzbogacenia pozwalające na łatwiejsze przyjęcie przez zawodnika

 

 

Problemy powstają wtedy kiedy zawodnik stawia opór wobec Dominacji trenera. Powody takich zachowań są najczęściej po obu stronach. Zawodnik ma trudności w korzystaniu z zachowań dominacyjnych trenera. Najczęściej dotyczy to także innych osób. Jest także prawdopodobne, że pomiędzy trenerem a zawodnikiem istnieją istotne problemy relacyjne. Te problemy nie zawsze są proste i oczywiste. Należy je prawidłowo zdiagnozować i uwolnić.

 

Trener [C-315] stosuje bardzo szeroką rozpiętość siły Dominacji od 10% do 110%. 110% oznacza, że jest to punktowo stosowana Dominacja o bardzo dużej sile. W zależności od potrzeb dobiera różna jej siłę i formę (o sposobach dominującego wpływu nie będziemy na razie pisali).

 

Średni poziom Dominacji, którą stosuje trener jest odpowiedni zarówno aktualnie jak i taki sam powinien być docelowo. W tym aspekcie sytuacja jest optymalna. Natomiast zalecamy trenerowi:

 1. schodzenie w uzasadnionych przypadkach z Dominacją do 0%. Na razie minimalnie schodzi on z nią tylko do 10%, czyli zawsze jakaś porcja Dominacji u niego występuje. Dzięki temu dostanie lepsze efekty i rozszerzy swój zakres działania czyli poprawi własną elastyczność tym zakresie.
 2. wytrenowanie jeszcze wyższej maksymalnej dominacji z 110% na 120% co da mu wzrost skuteczności w tych rzadkich i bardzo ważnych chwilach kiedy tak wysoki poziom Dominacji daje najlepsze rezultaty.

 

W tym artykule nie omawiamy strategii użycia Dominacji we wpływie na zawodnika. Najlepiej jest to robić omawiając konkretnych zawodników w konkretnych sytuacjach. Użycia bardzo silnych środków wymaga wysokiej precyzji i odpowiednich działań przed i po użyciu skrajnie wysokiej dominacji. Wtedy zamiast zniszczeń dostajemy bardzo dobre efekty.

 

Takie analizy najlepiej jest robić na bazie nagrań realnych zachowań trenera lub dzięki uczestniczeniu w jego realnej pracy z zawodnikiem. Dzięki temu można znaleźć te obszary zachowań dominacyjnych, które mogą być usprawnione tak, że:

 • dają trenerowi większy wpływ na zawodnika i
 • są dla niego wygodne w użyciu.

 

Żeby zachowania Dominacyjne trenera dawały możliwie dobre rezultaty jego Dominacja powinna być bardzo umiejętna. Jeśli taka nie jest to:

 1. na dłuższą metę osłabia zawodnika lub/i
 2. rodzi w zawodniku opory.

W każdym z tych przypadków dostajemy straty, które szkodzą wynikom a w konsekwencji także trenerowi i zawodnikowi.

 

 

Twój wpływ na zawodnika – Gra

Gra to przyjazna finezja działania wobec przyjaciół i podstęp wobec wrogów. Gra w relacjach i wpływie porzuca zupełnie prostą siłę dominacji na rzecz elastyczności, szerokiego wachlarza środków, elegancji użytych środków, zamaskowania części własnych możliwości czy działań. Gra jest zaprzeczeniem logiki Partnerstwa. Jest jego opozycją.

 

Gra pozwala na dotarcie tam, gdzie nie można dotrzeć za pomocą Partnerstwa czy Dominacji. Elita trenerów używa stylu Gry w relacjach równie silnie, dobrze i często jak Dominacji. O grze jest stosukowo trudno pisać ze względu na to że jest to najbardziej finezyjny sposób wpływu w relacjach, a istotne elementy tego stylu są niejawne z samej zasady jego używania. Kiedy zawodnik orientuje się jak trener na niego oddziałuje to nie jest już to Gra. Gra jest wtedy kiedy zawodnik nie orientuje się jak (naprawdę) działa na niego trener. Bywa też, że trener ma nieuświadomiony lecz świetnie działający styl Gry i także sam nie rozumie dlaczego mu to dobrze działa.

 

W grze w piłkę nożną jest z definicji bardzo dużo gry i dlatego ludzie piłki nożnej instynktownie dobrze rozumieją co jest grą (np. zwód) a co jawnym działaniem wprost.

 

Grę, w obszarze relacji, robioną dla dobra zawodnika i wyników nazywam wpływem. Grę robioną w celu oszukania zawodnika i pozbawienia go podstępem czegoś, co jest dla niego istotne nazywam manipulacją. Zestaw środków jest ten sam, natomiast intencje są już krańcowo różne.

 

Omawiany w tej serii artykułów trener dysponuje pełnym zakresem Gry od 0% – czyli zupełny brak gry do 100% czy do bardzo zaawansowanego i finezyjnego postępowania. Średni (Dominanta D) poziom Gry wynosi u niego 60% natomiast poziom Dominacji, którą stosuje wynosi 90%. Czyli stosuje dużo mniej finezji niż siły w swoim oddziaływaniu na tego zawodnika.  W związku tym namawiamy tego trenera do zwiększenia średniego poziomu Gry z 60% do 75%. Taki przyrost Gry w relacji i wpływie na tego konkretnego zawodnika jest dla trenera możliwy do osiągnięcia i bardzo korzystny dla wyników zawodnika.

 

Proszę zauważyć, że nie namawiamy tego trenera do rozwoju stosowanego poziomu Gry np. dna 95%. Teoretyczne byłoby to dla niego bardziej korzystne niż poziom 75%. Jednak każdy człowiek na swoje predyspozycje i możliwości. Średnią 75% oceniamy, w przypadku tego trenera za realną i jednocześnie korzystną. Kiedy już osiągnie on trwale i wygodnie ten poziom, to będzie można uważnie rozważyć jaki przyrost jego możliwości w zakresie Gry jest nadal dla niego możliwy. Cele rozwojowe muszą być koniecznie realne choć także i ambitne zarazem.

 

 

Twój wpływ na zawodnika – Uległość

Uległość polega na tym, że trener rezygnuje ze swoich celów pod wpływem czynników zewnętrznych lub/i wewnętrznych pomimo, że nie jest to koniczne.

 

Czynniki zewnętrzne to np. silny konflikt z zawodnikiem lub niemożliwość (pozorna) wydobycia z niego możliwości, które trener trafnie dostrzega. Trenerzy napotykają także wiele innych zewnętrznych przeszkód, które ich osłabiają i powodują to, że trener w końcu odpuszcza. Cóż wszyscy jesteśmy ludźmi. Przy okazji rezygnacja z określonego celu po trafnie dokonanej analizie potrzebnych nakładów i możliwych efektów nie jest uległością!

 

Czynniki wewnętrzne są związane z osłabiającymi wzorcami myślenia, odczuwania, odpornością na stres, trudności czy zagrożenia, zdolnością do szybkiej regeneracji, wypaleniem zawodowym, utratą ambicji itd.

 

 

Średnia uległość trenera powyżej 20% jest już zagrożeniem dla jego rezultatów. U najlepszych trenerów uległość występuje na poziomie najwyżej kilku procent. Jeśli uległość u trenera rośnie to jest to jak szkodliwa infekcja. A najgorsze jest to, że ludzie z otoczenia będą na to reagować i dużo z nich zwiększy swój poziom dominacji i manipulacji w stosunku do tak osłabionego trenera. Rosnącą gotowość do ulegania sytuacji lub ulegania innym należy szybko diagnozować i uwalniać w odpowiednio skuteczny sposób. Czasami może być to trudne, jednak zawsze jest możliwe. Jeśli się nie umie sprawnie zrobić to samemu, to trzeba sięgnąć po odpowiednio kompetentne wsparcie.

Uległość u trenera występuje wtedy, kiedy ustępuje on jeśli nie musi, pod wpływem własnej chwilowej lub trwałej słabości w istotnych sprawach. Uległość u trenera jest istotną wadą. Niszczy jego wpływ na zawodnika, a tym samym obniża wyniki zawodnika.

 

Omawiany tu trener ma aktualną uległość i optymalnym poziomie, czyli praktycznie żadną. W tym stylu wpływu zalecamy stabilizację dotychczasowego sposobu postępowania.

 

Warto pilnować, żeby wskutek przemęczenia, istotnych trudności życiowych lub innych czynników uległość u tego trenera nie wzrosła.

 

Twój wpływ na zawodnika – Rozpoznanie

Rozpoznanie w sferze wywierania wpływu i komunikacji polega na ciągłym i sprawnym pobraniu tych informacji o:

 • zawodniku – jego aktualnym sposobie myślenia, uczuciach i emocjach oraz stanie fizycznym
 • sobie – jak powyżej
 • otoczeniu – co najsilniej wpływa na zawodnika i sytuację komunikacji

w celu możliwie umiejętnego skorzystania z nich przy komunikacji i wpływie na zawodnika. Tym jakie są to informacje i w jaki sposób trener pobiera te informacje nie będziemy się, na razie zajmować. To będą tematy przyszłych naszych artykułów. Mamy do tego celu wypracowane skuteczne narzędzia uczące tego, co warto wiedzieć o zawodniku aby nasz wpływ na niego był możliwie skuteczny.

 

Jednym z filarów skutecznego Rozpoznania jest określenie, dla siebie, tego co:

 • chce się wiedzieć najbardziej – tzw. „złoty” pakiet informacji z reguły jest on najtrudniejszy do zdobycia
 • jakie informacje są ważne – tzw. „srebrny” pakiet informacji
 • co jest mało ważne = śmieci utrudniające dobrą percepcję gdyż rozpraszają naszą uwagę
 • dodatkową kategorią są „błędne rozpoznania”, które są groźne, gdyż powodują błędy

 

W omawianym przez nas przypadku coach [C-315] w relacji z zawodnikiem [P8-315]   może znacznie usprawnić swój styl działania. Przede wszystkim coach ten ma za dużą rozpiętość Rozpoznania. Minimalny poziom Rozpoznania 20% oznacza, że praktycznie nie rozpoznaje on wtedy (gdy ma rozpoznanie 20%) większości tego, co się dzieje w zawodniku, a co nie jest oczywiste na pierwszy rzut oka. Traktuje wtedy zawodnika „mechanicznie”. Tzn. „tak go rozumiałem wczoraj i tak go traktuję dzisiaj” niezależnie od tego czy w zawodniku coś istotnego się zmieniło od wczoraj czy też nie. Oznacza to dużą stratę wpływu.

 

Na plus tego trenera należy powiedzieć, że kiedy naprawdę przykłada się do Rozpoznania to, w szczycie swoich możliwości, wychodzi nawet ponad 100% czyli w obszar geniuszu. Średni poziom Rozpoznania wynosi u niego 85%. Czyli stosunkowo wysoko.

 

Aby omawiany tu trener mógł znacząco zwiększyć swój wpływ na zawodnika [P8-315] powinien on znacznie zwiększyć swój minimalny poziom rozpoznania zawodnika, siebie i sytuacji  z 20% do 80%.  Oznacza to, że dobre rozpoznanie będzie u niego zawsze a nie tylko często. Do tego potrzebne jest przebudowanie nawyków Rozpoznania tak, aby weszły one „w krew” i się zautomatyzowały. Dopiero wtedy Rozpoznanie będzie mogło być używanie sprawnie w każdych warunkach.

 

Zalecamy także przesunąć średni poziom Rozpoznania z 85% na 95%. To da temu trenerowi wyraźną przewagę nad konkurencją i poprawę własnego stylu w kierunku większej finezji i lekkości wpływu.

 

Ostatnia wskazówka polega na tym, żeby podwyższył o 20% swój maksymalny poziom Rozpoznania. Przedzie wtedy z poziomu początków geniuszu w wyraźnie widoczne genialne rozpoznania. Oznacza to, że będzie mógł docierać do zawodnika tak elegancko, głęboko i trwale jak mało który trener na rynku. A taka umiejętność jest praktycznie bezcenna gdyż uruchamia możliwości tam, gdzie inni trenerzy już się poddają. W przypadku tego trenera jest to możliwe.

 

Twój wpływ na zawodnika – Zarządzanie wpływem

Zarządzanie stylami wpływu polega na tym, że osoba bardzo sprawnie dobiera zestaw środków działania, sekwencję ich stosowania, natężenie itp. w celu uzyskania maksymalnie korzystnego wpływu biorąc pod uwagę efekty bieżące i długofalowe cele. Jest to praktycznie to samo co budowanie i realizacja strategii gry na boisku i podczas przygotowań do meczów. Tylko dotyczy to Wpływu na zawodnika zamiast piłki

 

Pewna część trenerów zarządza wpływem na zawodnika instynktownie i ten sposób, jeśli dobrze działa, ma ogromne zalety. Przede wszystkim poprzez to, że jest instynktowny nie zabiera uwagi trenera i jest bardzo szybki. Te zalety sa praktycznie bezcenne.

 

 

Wadą instynktownego sposobu Zarządzania wpływem na zawodnika jest to, nie pozwala on na wychodzenie poza (nieuświadomione) sposoby własnego działania, sprawne przekraczanie własnych ograniczeń w tym zakresie i systematyczny rozwój własnych strategii wpływu

 

Omawiany tu coach [C-315] ma zbyt duży zakres wahań jakości własnych działań. Żeby to lepiej zobrazować  poprzez analogię, to poziom 10% jakości to tak jakby zawodnik pozwalał sobie na bardzo byle jakie podejście do sytuacji na boisku lub piłki. Niby nic wielkiego się nie dzieje ale powstają nawyki byle jakości a to się może odezwać byle jakom zachowaniem w sytuacji stresy czy przemęczenia. Jest to duży obszar do usprawnień stylu wpływu.

 

Jednocześnie, kiedy ten trener jest skoncentrowany  i w dobrej formie do doskonale potrafi dobierać środki wpływu ze zbioru posiadanych środków. Jednak jego średni poziom jakość w tym zakresie wynosi 65%, czyli jest tylko średni.

 

Zalecamy tej osobie żeby podwyższyła własny minimalny poziom jakości dbania o wpływ na zawodnika z 10% na 80% czyli bardzo wyraźnie. Można by tu było użyć hasła „Zero byle-jakości i odpuszczania w tym zakresie”. Średni poziom staranności w tym zakresie z 65% na 95% zagwarantuje jej użycie posiadanych sił i środków na najwyższym, występującym na rynku wybitnych trenerów, realnym poziomie. Uważamy, że bardzo warto choć nie obiecujemy. że stanie się to zaraz po przeczytaniu tej serii artykułów. Jednak zawodowi trenerzy i sportowcy dobrze wiedzą, że te nawyki, które zapewniają trwałą przewagę nad innymi wymagają odpowiednio dobrej dawki techniki i powtórzeń w różnorodnych warunkach aż do zautomatyzowania się. Geniusz trenera polega zaś na tym, że dzięki niemu dzieje się to szybciej, trwalej a nawet przyjemniej

 

 

Twój wpływ na zawodnika – podsumowanie

Jako podsumowanie praktycznego znaczenia tej serii artykułów chcemy pokazać wykonaną przez nas diagnozę wykonaną przy okazji pewnego meczu:

 1. rezerw możliwości 11 zawodników pewnej pierwszoligowej drużyny
 2. rezerw wpływu trenera na poszczególnych zawodników.

 

To właśnie ten trener był omawiany w artykułach w relacji do jednego z ujętych na powyższym wykresie zawodników. Gdyby choć połowa rezerw wpływu, które ten trener posiada została wcześniej prawidłowo uruchomiona, to:

 • miałby on zdecydowanie większy wpływ na zawodników – choć w różnym stopniu na każdego znich
 • dłuższy okres pracy z tym zespołem dałby przyrost ich możliwości w zakresie gry (pomijam tu inne czynniki wpływu na poziom gry i morale zespołu)
 • drużyna osiągała by wyraźnie lepsze wyniki
 • poziom tych wyników byłby nie tylko wyższy ale także bardziej stabilny.

 

Jednocześnie dla zachowanie uczciwości trzeba zauważyć wyraźnie, że:

 • rezerwy łatwe – dobrzy trenerzy dawno już wyczerpali

zostały im jeszcze:

 • rezerwy trudne
 • rezerwy bardzo trudne i
 • rezerwy ukryte.

 

Formuła tego artykułu:

 1. artykuł jest dla czytelnika. Są to wszyscy, którzy aktywnie dbają o wzrost wyników sportowych zawodnika
 2. nasz tekst ma się, jak najlepiej, przekładać na zrozumienie –> działania -> korzyści czytelników dlatego powstaje w interakcji z czytelnikiem = uwzględniamy pytania i uwagi czytelników na: Link In, priv lub mailem (nalepa@TMTgroup.pl)
 3. ten rodzaj publikacji ma „żywą formułę”, czasami będziemy udoskonalali to, co napisaliśmy już wcześniej, dodawali nowe przykłady czy zamieszczali uwagi czytelników
 4. najbardziej aktywni czytelnicy dostają w rewanżu od nas bezpłatne konsultacje

Nie sprzedajemy wiedzy. Udostępniamy ją bezpłatnie, gdyż żyjemy z diagnoz, rozpoznań i wdrożeń robionych w celu zwiększania osiągnięć sportowych zawodników i wyników biznesowych w sporcie. Wiedzą zaś dzielimy się chętnie.

 

Chętnie odpowiemy na pytania o zakresach oraz wielkości tych korzyści,

które możemy Państwu dostarczyć.

Proszę pisać na: biuro@TMTgroup.pl

 

 

.

 

Dodaj komentarz

Komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu