Bez kategorii

|

Menu

Biznesowe korzyści z 10 przewag informacyjnych w strategiach wybitnych CEO

Business benefits of 10 information advantages in the strategies of eminent CEOs

Spis treści działu >

Wybitni CEO posiadają i wykorzystują 10 silnych przewag nad pozostałymi menedżerami. Pozwala im to osiągać dużo większe korzyści i zyski w biznesie, zarządzaniu, karierze… Nie pracują ciężej. Pracują bardziej inteligentnie.

Poniżej prezentuję:

 • przewagi wybitnych CEO
 • średnie wyniki u menadżerów

Czytaj całość >

Teoria i Narzędzia

Money - Theory and Tools

Spis treści działu >

Do czego służą nasze narzędzia: 

 • precyzyjnej diagnozy sytuacji – własnej lub cudzej 
 • wczesnych działań prewencyjnych
 • wdrażania korzystnych finansowo zmian
 • szybkich korekt w trakcie wdrażania  

Lista narzędzi:

Czytaj całość >

S-P_001  Skuteczność wpływu trenera na zawodnika

Effective influence of the trainer on the player

Spis treści działu >

S-P_001  Skuteczny wpływ trenera na zawodnika

 S-P_001  Effective influence of the trainer on the player

Style wpływu i rezerwy możliwości

Sens tego artykułu:

 1. Czy masz jeszcze rezerwy swojego wpływu na zawodników (wszystkich), czy już nie możesz być lepszy w tym zakresie?
 2. Jak ich uruchomienie wpłynie na efekty twojej pracy?
 3. Jak dobrze znasz swój sposób wpływu na zawodników ogólnie?
 4. Jak dobrze znasz swój sposób wpływu na zawodników, którzy są dla ciebie najważniejsi?
 5. Czy znasz swoje rezerwy w tym zakresie?
 6. Jak duże są to rezerwy i na czym polegają?

Czytaj całość >

KBŻ-O_002 Zaawansowane Programy Sukcesu

Spis treści działu >

KBŻ-O_002 Zaawansowane Programy Sukcesu

KBŻ-O_002  Advanced Success Programs

 

Zwiększamy wielkość i tempo osiągnięć Ambitnych Kobiet w obszarze biznesu oraz życia prywatnego za pomocą:

 1. Zaawansowanych Programów SukcesuTMT
 2. w formule Total Client SupportTMT :
 •  4 obszary wsparcia
 •  24 metody wsparcia
 •  24 godz. / dobę jeśli potrzeba.

Ten elitarny program oferuje indywidualnie dostosowaną do potrzeb klientki strategię przyspieszonego rozwoju możliwości wraz z pełnym wsparciem jej realizacji w realnych warunkach działania. Mamy ponad 30 lat doświadczeń w tym zakresie.

 

Czytaj całość >

BOS_008 Kluczowe relacje a sukces w biznesie

Key relationships and success in business

Spis treści działu >

BOS-p_008 Kluczowe relacje a sukces w biznesie

Dyrektor [1-135]a ma skuteczny poziom zarządzania kluczowymi relacjami = 80%. A może osiągnąć poziom 95%. Oznacza to, że ma jeszcze 20% rezerw w tym zakresie, co oznacza, że może mieć 15% więcej korzyści ze swoich relacji biznesowych.

Czytaj całość >

BOS_007 Zakres władzy i wpływu

The scope of power and influence

Spis treści działu >

BOS-p_007  Zakres władzy i wpływu

Analiza zakresu władzy i wpływu dyrektora [1-147] ujawniła, że ma on jeszcze:

 • 15% rezerw skierowanych do wewnątrz organizacji, którą kieruje
 • 20% rezerw w kluczowych relacjach wewnętrznych.

To są duże rezerwy!

Czytaj całość >

BOS_006 To było piękne oszustwo

It was a beautiful deception!

Spis treści działu >

BOS-p 006 To było piękne Oszustwo!
o konieczności trafnego rozpoznawania szans i zagrożeń

Klient dostał bardzo atrakcyjną finansowo oraz towarzysko propozycję od znajomej osoby, która była zaangażowanym i głównie nieświadomym pośrednikiem w tej transakcji. Po kilku dniach uruchamiania współpracy klient się wybudził i zrobiliśmy rozpoznane, z którego wynika, że:

Czytaj całość >

BOS_005 Nastawianie do zmian i siła wpływu w ważnym projekcie

Adjusting to changes and strength of influence in an important project

Spis treści działu >

BOS-p_005 Nastawianie do zmian i siła wpływu w ważnym projekcie

Prezes firmy zdecydował się przeprowadzić bardzo istotne dla firmy zmiany. Ponieważ miał istotne wątpliwości co do autentycznej gotowości wprowadzenia tych zmian przez poszczególnych kierowników działów postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej ich rzeczywistym (a nie deklarowanym) nastawieniom. Było nam to potrzebne do tego, aby zapobiegać cichym działaniom sabotującym ważny projekt. Jak łatwo się domyślić projekt ten naruszał w istotny sposób:

Czytaj całość >

BOS_004 Ważny pracownik szkodzi firmie

An important employee harms the company

Spis treści działu >

BOS-p_005 Ważny pracownik szkodzi firmie

Ważny dla organizacji i bardzo trudny do zastąpienia ekspert zachowywał się w sposób, który zaczynał być coraz bardziej uciążliwy i destrukcyjny dla organizacji klienta. Jeśli chodzi o kompetencje, to osoba ta jest bardzo trudna do zastąpienia. Jednocześnie dochodziło do dyrekcji coraz więcej informacji o tym, że:

Czytaj całość >

BOS_003 Dlaczego szef mnie ogranicza

Why the boss limits me

Spis treści działu >

BOS-p_003 Dlaczego szef mnie ogranicza

Klient doświadczał dużej presji ze strony szefa firmy. Pomimo tego, że miał on bardzo dobre wyniki osobiste i zespołowe. Jednak  sposób, w jaki traktował go zwierzchnik był dla klienta trudny do zniesienia a na pewno daleko odbiegający od takich standardów jakie klient uważał za przyzwoite.

Czytaj całość >