Dysfunkcyjny Geniusz i nasze wsparcie

Dysfunctional Genius and our support

< Powrót

A teraz przykład

Omówię strategię naszego wsparcia na przykładzie oznaczonego symbolem [0003] „Dysfunkcyjnego Geniusza w obszarze XXX”. Natrafiliśmy na niego w drodze naszej dotychczasowej działalności w małej skali. Teraz przełączamy się na skalę średnią a następnie na globalną skalę działania. Omawiam tu tylko Talenty tej osoby. Idee i Technologie pomijam. Na ten temat będą wkrótce odrębne publikacje.

 

 

Stosowana skala i pojęcia

Każda osoba, niezależnie od swoich talentów, umiejętności i specjalizacji, ma swoją wartość rynkową. Wartość ta określa:

 1. za co rynek chce tej osobie płacić
 2. ile chce jej płacić (widełki)
 3. jak łatwo znajdzie ona nową pracę
 4. jak bardzo pracodawca chce dalej korzystać z jej usług
 5. jaką ma silną pozycję rynkową i zyski, jeśli jest przedsiębiorcą.

 

 

Na tej podstawie, z pewnym przybliżeniem, możemy przyporządkować każdej Idei, Talentowi czy Technologii jej aktualne miejsce na skali. Skala jest zbudowana w następujący sposób. Każdą ze 100% wszystkich użyteczności, w danej specjalności, dzielimy na pięć grup po 20%. Z ostatniej grupy 20% najlepszych użyteczności (ciemno żółty kolor) wyodrębniliśmy 1 promil. Są to elitarne użyteczności (kolor żółty).

 

Szacowanie własnej wartości rynkowej (Idee – Talenty – Technologie) bardzo ułatwia zarządzanie własną oraz cudzą karierą. A zarządzanie własną karierą znacząco różni się od porządnej pracy oraz porządnego wykonywania obowiązków. Twórcy oraz Realizatorzy dużej klasy mają w sobie brak pokory wobec ograniczających ich realiów.

 

Pojęcia:

 1. Potencjały – są to możliwości w zalążku. Są tym dla wdrożenia, czym jest nasiono dla rośliny i jej owoców. Nie każdy potrafi rozpoznać wartość nasienia.
 2. Idee – są to już twory mentalne o wyraźnej strukturze i formie. Możemy tu mówić o ideach, pomysłach i teoriach. Np. bateria słoneczna, robot, sieć 5G, czy Uber były kiedyś ideami bez praktycznych faz rozwoju. Jednak wcześniej były potencjałami.
 3. Przyswojenie – następuje tu wszechstronna i wielowymiarowa internalizacja idei. Na koniec nie tylko ją rozumiemy, ale także organicznie czujemy.
 4. Nastawienia – są to proste i złożone uczucia oraz emocje, które umożliwiają sprawne działanie w ramach poszczególnych faz procesu realizacji. Np. pasja, ciekawość, cierpliwość, pokora, niezłomność. To one tworzą paliwo i klimat dla twojego sukcesu.
 5. Wdrożenie – początek. Początkowe fazy wdrożenia, kiedy bardzo mało jest jeszcze trwale określonych elementów, istnieje duża zmienność koncepcji i duży poziom niepewności.
 6. Wdrożenie – środek. Na tym etapie niepewność już maleje. Coraz więcej elementów jest przetestowanych i twór końcowy stopniowo schodzi z umysłów w realia ziemskie.
 7. Wdrożenia – zakończenie Dopinamy tu ostatnie szczegóły i kończymy nasz projekt. Nie znaczy to, że nie będziemy go w przyszłości nadal doskonalić. Jednak decydujemy tu, że mamy coś, co ma użyteczności, które możemy już sprzedać.
 8. Korzyści – w tej fazie koncentrujemy się głównie na korzyściach z tego, co wnosimy w ziemską rzeczywistość. Określamy kto skorzysta, jak skorzysta itp.
 9. Zyski – w tej sferze otrzymujemy finansową zapłatę za to, co oferujemy. Nie wszyscy umieją zadbać o zyski z tego, co wprowadzili w rzeczywistość.
 10. Dystrybucja korzyści i efektów – jest istotne, aby abyśmy określili, kto w dalszej kolejności będzie korzystał, w jakiej kolejności, na jakich zasadach z tego co uruchomiliśmy. Np. mamy tu licencja otwarte i zamknięte.

 

Opis przypadku  [1-XXX] – Dysfunkcyjny geniusz

 

Na powyższym wykresie widać obszary geniuszu (zielony kolor powyżej 100%) i obszary silnych dysfunkcji, kiedy zielone słupki są na niskim poziomie. Szare słupki pokazują rezerwy, czyli obszary, które można skutecznie rozwinąć u danej osoby przy jej zaangażowaniu. Jednak taki rozwój wymaga pracy, czasu i kapitału. Jeśli chcemy możliwie szybkich wdrożeń, sprzedaży, korzyści                 i zysków, to musimy tej osobie dać szybko pełne wsparcie w obszarach, które są potrzebne do pełnego wdrożenia. Następnie zaś możemy rozwijać jej rezerwy.

 

Rezerwy dzielimy na:

 • rezerwy proste – rezerwy takie można samodzielnie i stosunkowo prosto uruchomić, jeśli wie się jak to zrobić i zdecydowanie działa
 • rezerwy trudne. Można je uruchomić samodzielnie tylko przy bardzo silnej motywacji własnej i jest to naprawdę trudne. Może być to np. zmiana bardzo silnych nawyków lub nabycie wyjątkowo trudnych do opanowania kompetencji
 • rezerwy bardzo trudne – osoba najczęściej nie może wydobyć i uruchomić ich samodzielnie. Do ich uruchomienia potrzeba determinacji (motywacja to za mało) osoby i wsparcia bardzo kompetentnego eksperta
 • rezerwy ukryte. Aby je uruchomić trzeba je najpierw dostrzec. Tylko wyjątkowo kompetentni eksperci umieją je wcześnie rozpoznać.

 

Żebyśmy mogli szybko wdrażać potencjał tej osoby na rynku musimy bardzo umiejętnie dać jej wsparcie następujących obszarach (niebieski kolor).

 

Następnie zaś pomagać jej rozwijać te z jej talentów, które mają rezerwy. Pod warunkiem, że osoba ta będzie miała odpowiednio silna motywację w tym zakresie. My umiemy precyzyjnie kierować szybkim rozwojem talentów. Jednak pomaganie ludziom, którzy nie mają odpowiednio silnej motywacji własnej w tym zakresie jest wyjątkowo niewdzięcznym zajęciem i starannie unikamy angażowania się w takie przypadki.

 

Zainteresowanych zapraszamy serdecznie do grupy na Fb. Twój Rynkowy Potencjał

 

W kolejnych artykułach będziemy ujawniać coraz więcej konkretów. Sposób zgłaszania:

 • Idei
 • Talentów
 • Technologii

Umieścimy w następnych artykułach. Jednak chętni mogą poeksperymentować na

formatkach umieszczonych na ostatnich trzech stronach.

Bardzo zachęcam.

Kazimierz F. Nalepa

 

 

 

Opisy narzędzi, które stosujemy w naszych  pracach analitycznych i wdrożeniowych wraz z przykładami zastosowań:

 

 1. Firma http://www.tmtgroup.pl/firma-ludzie-zyski/category/firma-i-zyski/
 2. Ludzie http://www.tmtgroup.pl/firma-ludzie-zyski/category/ludzie-w-biznesie/
 3. Relacje http://www.tmtgroup.pl/firma-ludzie-zyski/category/relacje-w-biznesie/
 4. Kluczowa Informacja http://www.tmtgroup.pl/firma-ludzie-zyski/category/biznesowa-informacja/
 5. Biznes, administracja … http://www.tmtgroup.pl/firma-ludzie-zyski/category/vii-polityka-w-biznesie-i-organizacjach/
 6. Trudne i złożone sytuacje http://www.tmtgroup.pl/firma-ludzie-zyski/category/trudne-i-zlozone-sytuacje/
 7. Zagrożenia i zarządzanie ryzykiem http://www.tmtgroup.pl/firma-ludzie-zyski/category/vii-zagrozenia-i-bezpieczenstwo/
 8. Kariera i sytuacje osobiste http://www.tmtgroup.pl/firma-ludzie-zyski/category/viii-wazne-sytuacje-osobiste/
 9. Indywidualne Programy Sukcesu „on the job” – diagnozujemy i uruchamiamy rezerwy możliwości menadżerów i specjalistów po to, aby oni oraz ich firmy mieli lepsze osiągnięcia.

 

Sposób opracowania i zgłaszania Potencjałów:  1. Idee   2. Talenty  3. Technologie

1.Idee, Pomysły, Teorie   (opis max. 1800 zn.)

 1. Opis idei (krótki)

 

 1. Co się stanie, jak to wdrożymy

 

 1. Co potrzebujemy, żeby to wdrożyć

 

biuro@TMTgroup.pl

 

2.Talenty    (opis nie więcej niż 2600 znaków)

 1. Lista Twoich talentów

 

 1. Jak duży jest każdy z twoich talentów (patrz rys. 3 str. 6)

          A – aktualnie   M – maksymalnie rozwinięty

 

 1. Do czego każdy z nich może być użyty

 

biuro@TMTgroup.pl

 

3.Technologie  (opis nie więcej niż 1800 znaków)

 1. Opis idei (krótki)

 

 1. Co się stanie, jak to wdrożymy

 

 1. Co potrzebujemy, żeby to wdrożyć

 

biuro@TMTgroup.pl

Dodaj komentarz

Komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu