Finanse – oferta dla Osób oraz Firm

Finance - our offer

< Powrót

Finanse – oferta dla Osób oraz Firm

Wspieramy atrakcyjne zmiany w zakresie Twoich Finansów  

 

1. Dostarczamy finansowania dla:

a.  Start-upów tworzonych przez osoby z dużym doświadczeniem biznesowym oraz przez osoby bez takiego doświadczenia

b.  Mniej ryzykownych projektów

Oferujemy bardzo korzystne warunki wsparcia finansowego, consultingowego i organizacyjnego.

2. Ujawniamy klientom finansowe strategie 1639 bardzo bogatych osób

Dzięki precyzyjnemu porównaniu własnych strategii ze strategiami osób, które osiągnęły bardzo duże sukcesy finansowe, nasi klienci mogą dokonać opłacalnych finansowo korekt we własnych sposobach działania.

3. Odszyfrowujemy strategie finansowe podmiotów, które wskaże nam klient

Rozpoznajemy (w jawny lub dyskretny sposób) sposoby działania podmiotów, którymi nasi klienci szczególnie się interesują. Jest to, z reguły, ich konkurencja. Dbamy o to, aby dostarczone klientowi informacje oraz wnioski przekładały się na wzrost precyzji w jego sposobie działania i prowadziły do korzyści finansowych.

4. Dostarczamy klientom precyzyjne diagnozy ich własnych rezerw, które uruchomione prawidłowo, dadzą im korzystne efekty finansowe.

Dla klientów, którzy z nami jeszcze nie współpracowali wstępna diagnoza jest bezpłatna. Uważamy, że u 60% podmiotów istnieją możliwe do uruchomienia wzrosty efektów finansowych. Natomiast 40% podmiotów takich możliwości nie umie samodzielnie odkryć. Pozostałe 20% rozpoznaje takie możliwości, ale nie jest w stanie samodzielnie ich uruchomić do poziomu, kiedy dają one korzystne efekty finansowe.

Dla tych 60% podmiotów mamy korzystną ofertę współpracy.

5. Zdecydowanie zwiększamy efektywność oraz pewność realizacji zmian, które dają klientowi korzystne efekty finansowe.

Jest to bardzo ważne, ponieważ dużo dobrych pomysłów i strategii zginęło w trakcie realizacji z kliku najczęściej występujących powodów. Kiedy obsługujemy klienta zagrożenia realizacji są:

  • monitorowane w trybie prewencyjnym
  • korygowane nieomal natychmiast
  • klient ma wdrożenie pod ścisłą kontrolą dzięki naszym systemom wczesnego rozpoznawania, raportowania i wspierania potrzebnych działań.

Wstępne rozmowy o współpracy z klientem

Na bazie wstępnej rozmowy określamy w jakim stopniu możemy klientowi pomóc w osiągnięciu jego celów i rozwiązaniu pojawiających się problemów. Takie oszacowania jest bezpłatne i stanowi podstawę do konkretnych ustaleń co do zakresu i sposobu współpracy.

 

Proszę się z nami kontaktować

office@TMTgroup.eu      Kazimierz F. Nalepa

       

 

 

Dodaj komentarz

Komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu