Narzędzia diagnozy i wdrożeń

Tools for diagnosis and implementation of beneficial changes in the finances of individuals and companies

< Powrót

Narzędzia do diagnozy oraz realizacji korzystnych zmian w finansach Osób oraz Firm 

Narzędzia:

Przebieg kariery finansowej

Predyspozycje i talenty finansowe

Sześć składowych sukcesu finansowego

Korzystna finansowo zmiana wiedzy, umiejętności, postaw, wkładu pracy

Typ motywacji a osiągane wyniki finansowe

Pakiet umiejętności finansowych

Wielkość i rodzaj oporów przed sukcesem finansowym

Myślenie i instynkt finansowy – dwie składowe sukcesu

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu