#001 Kluczowa informacja a sukces firmy – narzędzia

Key information and company success - tools

< Powrót

Kluczowa informacja a sukces firmy – narzędzia

Do zdobywania, obróbki i używania cennych i brakujących klientowi informacji używamy Wielowymiarowego Modelowania Zjawisk Dyskretnych. Dzięki temu możemy wydobywać i weryfikować informacje, które mają największy wpływ na cele, które klient chce osiągnąć. Robimy to zarówno:

 • przed rozpoczęciem działań – pełne rozpoznanie sytuacji i wybór strategii działania
 • w trakcie działań – dbałość o optymalny przebieg wprowadzanych zmian i korekty wynikające ze zmian w sytuacji (my, oni, otoczenie)
 • po osiągnięciu celów – w celu zapewnienia trwałości tego co klient osiągnął.

Poniżej podajemy kilka, najczęściej używanych przez nas narzędzi:

 • co już wiemy, co chcemy jeszcze wiedzieć, czego jeszcze nie bierzemy pod uwagę a powinniśmy to wiedzieć
 • ocena biznesowej wartości informacji 
 • co z tą wiedzą możemy zrobić /  jakie to daje korzyści 
 • pomiar użyteczności informacji a koszty jej pozyskania – bilans
 • biznesowa orientacja w zdobywaniu i używaniu informacji – informacja ma zwiększać korzyści i zyski
 • hierarchia użyteczności informacji – 5 poziomów
 • lokalizacja kluczowej informacji
 • skala prawda – fałsz / wartościowanie informacji
 • intencje w zniekształceniach informacji
 • pewność posiadanej wiedzy
 • my i oni – przewagi informacyjne
 • obszary sprzeczności i konfliktów
 • style relacji a posługiwanie się informacją
 • wielowymiarowe macierze informacji
 • modele kluczowych zjawisk: budowa, testowanie, użycie w istotnych sytuacjach.

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania o zakres korzyści, które możemy przynieść za pomocą naszych działań. Proszę się z nami kontaktować: biuro@TMTgroup.pl 

 

 

Dodaj komentarz

Komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu