BOS_005 Nastawianie do zmian i siła wpływu w ważnym projekcie

Adjusting to changes and strength of influence in an important project

< Powrót

BOS-p_005 Nastawianie do zmian i siła wpływu w ważnym projekcie

 

Prezes firmy zdecydował się przeprowadzić bardzo istotne dla firmy zmiany. Ponieważ miał istotne wątpliwości co do autentycznej gotowości wprowadzenia tych zmian przez poszczególnych kierowników działów postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej ich rzeczywistym (a nie deklarowanym) nastawieniom. Było nam to potrzebne do tego, aby zapobiegać cichym działaniom sabotującym ważny projekt. Jak łatwo się domyślić projekt ten naruszał w istotny sposób:

  • Panującą w organizacji inercję
  • Istniejące układy interesów
  • Przekonania w własnych, wysokich kompetencjach.

 

Na poniższym wykresie można prześledzić do jakich zmian jest gotowy każdy z kluczowych menadżerów tej firmy. [1] to oczywiście Prezes firmy. Tylko on i dwie inne osoby miały rzeczywistą, a nie deklarowaną gotowość wdrażać ten rewolucyjny projekt.

 

Po tym jak upewniliśmy, się że tak rzeczywiście wyglądają nastawienia do zmian dokonaliśmy istotnych korekt w strategii jej wprowadzania. Bez tak dokładnego rozpoznanie Prezes [1] nie zdecydował by się na dodatkowe korygujące strategię działania.

 

Rozpoznaliśmy jeszcze siłę wpływu poszczególnych menadżerów na projekt. Pokazaliśmy ją na wykresie poniżej.

 

Dyrektor [2] miał najwyższą faktyczną siłę wpływu na sukces projektu. Dlatego bardzo starannie zajęliśmy się silnym wzmocnieniem jego układów interesów tak, aby:

  • sukces projektu był jego silnym sukcesem
  • a porażka projektu była jego dużą przegraną.

Dostał on także dodatkowe wsparcie, o konieczności którego nie byliśmy na początku przekonani. Wszystkie te zabiegi w relacji do wagi projektu były mało znaczącym kosztem oraz nakładem starań. Projekt przynosił organizacji ogromne pozytywne zmiany i musiał być wprowadzony z sukcesem i w terminie.

 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania o zakres korzyści, które możemy przynieść za pomocą naszych działań. Proszę się z nami kontaktować: biuro@TMTgroup.pl

 

Dodaj komentarz

Komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu