BOS_006 To było piękne oszustwo

It was a beautiful deception!

< Powrót

BOS-p 006 To było piękne Oszustwo!
o konieczności trafnego rozpoznawania szans i zagrożeń

 

Klient dostał bardzo atrakcyjną finansowo oraz towarzysko propozycję od znajomej osoby, która była zaangażowanym i głównie nieświadomym pośrednikiem w tej transakcji. Po kilku dniach uruchamiania współpracy klient się wybudził i zrobiliśmy rozpoznane, z którego wynika, że:

 • propozycja jest dobrze zamaskowaną pułapką
 • atak nastąpi na trzecim etapie realizacji
 • jest 5 warstw w danej sytuacji w tym 4 maskujące
 • jest 1 podmiot rządzący i 2 silnych pomocników
 • podmioty wykonawcze: 1 główny; 7 pomocników; 20 mało ważnych aktorów do maskowania sytuacji w tym 3 świadomych tego, o co w niej naprawdę chodzi

 

W sztuce rozpoznawania, zapobiegania oraz likwidowania zagrożeń (kiedy już nie zdołaliśmy im zapobiec) konieczna jest wysokiej klasy czujność. Aby taką czujność uzyskać, trzeba:

 1. najpierw określić listę podstawowych typów zagrożeń, na które możemy być narażeni
 2. następnie regularnie monitorować wybrany typ/ry. Trzeba oczywiście umieć to monitorować. Jednak nawet sama czujność (bez specjalnych umiejętności monitorowania) podnosi już nasz poziom bezpieczeństwa
 3. należy także mieć w pogotowiu adekwatne środki działania, od spokojnych działań obronnych do działań natychmiastowych
 4. najlepsza jest oczywiście prewencja i wyprzedzająca wiedza o tym, że coś się szykuje w danym obszarze
 5. bezwzględnie należy dbać o bezpieczeństwo najpierw samemu, gdyż wytwarza to właściwe podejście i nawyki
 6. następnie, w przypadku spraw o dużym znaczeniu i potencjalnie dotkliwych konsekwencjach warto korzystać ze wsparcia ekspertów. Tu jednak pojawia się uzasadniona trudność zaufania nieznanym ekspertom.
 7. dlatego dobrym rozwiązaniem jest wcześniejsza współpraca z wybranym ekspertem i testowanie jego umiejętności przy mniejszych i jednocześnie na tyle opłacalnych przypadkach, aby współpraca z takim ekspertem nie była kosztem, ale przynosiła zyski już na etapie testów.

 

To było piękne Oszustwo odcinek 2
jaką strategię zastosował oszust

 

Kiedy klient zamówił głęboką analizę „atrakcyjnej” propozycji, którą otrzymał zebraliśmy odstępne informacje a następnie sięgnęliśmy po te, które były przed klientem ukryte. To zajęło trochę czasu, ale                w efekcie pozwoliło na odkrycie strategii oszustwa. Oszukujący podmiot:

 1. Do złożenia propozycji użył znanej klientowi osoby
 2. Osoba ta była „niewinna”, gdyż nic o podstępie nie wiedziała, przez co jej wiarygodność rosła
 3. Oszust najpierw wytropił, a następnie skorzystał z dwóch silnych potrzeb klienta. W ten sposób uruchomił jego silną motywację i na jakiś czas uśpił jego czujność
 4. Oszust udostępniał bardzo mało istotnych informacji o sobie i o rzeczywistych uwarunkowaniach swojej propozycji a pobierał dużo informacji od klienta
 5. Propozycja, którą złożył oszust w pierwszych dwóch stadiach było wyraźnie korzystna dla klienta jednak wplątywała go w subtelnie rosnącą zależność od oszusta i usypiała jego czujność
 6. W trzecim stadium tej gry oszust mógł już odebrać swoje nagrody na innym polu niż te obszary, którego dotyczyła propozycja złożona klientowi. Klient nawet nie podejrzewał, że zostanie w ten sposób wykorzystany. Na szczęście dla klienta, po rozpoznaniu informacyjnym i wielowariantowych analizach zatrzymał on swoją aktywność na początku fazy pierwszej
 7. Sumaryczny bilans zysków i strat klienta był dla klienta bardzo niekorzystny, co jednak następowało dopiero w trzecim etapie, o którym klient na początku nie wiedział nic i nawet nie podejrzewał, że taki etap jest już przez oszusta zawczasu przygotowany.

 

Wnioski generalne są takie, że:

 • Istnieją oszustwa o prostej i złożonej strukturze
 • (Istnieją też wpadki, które nie są oszustwami)
 • Jeśli mamy silne potrzeby lub słabości jesteśmy bardziej podatni na oszustwa i manipulacje
 • Jeśli wypieramy się naszych słabości przed sobą, to jesteśmy podatni na nie jeszcze bardziej
 • Trudne od wytropienia oszustwa przenoszą nagrody oszusta poza obszar uwagi klienta
 • Pułapki, które są przesunięte daleko w czasie i dobrze zamaskowane jest trudniej wytropić klientom, którzy myślą w wąskich horyzontach czasowych i nie uwzględniają wszystkich wymiarów złożoności sytuacji
 • Niezależne spojrzenie eksperta na sytuację radykalnie zwiększa jej czytelność i zmniejsza ryzyka klienta. Ma jednak wady:
  • zajmuje czas klienta
  • kosztuje
  • czasami niszczy jego miłe złudzenia (jednak do złudzeń lgną ludzie słabi. Silni szukają prawdy        i z tej prawdy korzystają pomnażając własne korzyści)

 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania o zakres korzyści, które możemy przynieść za pomocą naszych działań. Proszę się z nami kontaktować: biuro@TMTgroup.pl

 

Dodaj komentarz

Komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu