#004 Kluczowi ludzie firmy jako istotna przewaga konkurencyjna  

The key people of the company as an important competitive advantage

< Powrót

Kluczowi ludzie firmy jako istotna przewaga konkurencyjna

Lojalność i efektywność  kluczowych ludzi w firmie jest silnym czynnikiem jej  trwałych sukcesów. Wiele kryzysów biznesowych i organizacyjnych wzięło się z niskiej precyzji działań lub błędów dokonanych w tym obszarze. Poniżej umieszczamy listę aspektów, które najczęściej należy brać tu pod uwagę:

  • ambicja, siła sprawcza i kompetencje a pozycja konkurencyjna i wyniki firmy
  • kluczowe kompetencje biznesowe a wyniki, pozycja rynkowa i zyski
  • warunki działania – zagrożenia, szanse i strategie działania         
  • optymalny zakres informacji, władzy i wpływu kierownictwa firmy a skuteczność i swoboda działań
  • struktura kompetencji rynkowych dająca silną przewagę nad konkurencją
  • dynamika wzrostu kompetencji oraz wyników
  • efektywny wzrost tych kompetencji, które dają największe przyrosty wyników, wygody i pozycji zawodowej

 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania o zakres korzyści,

które możemy przynieść za pomocą naszych działań.  

Proszę się z nami kontaktować: biuro@TMTgroup.pl

 

 

Dodaj komentarz

Komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu