Kontrola, Władza, Wpływ – czego potrzebujesz?

Control, Power, Influence - what do You need?

< Powrót

Kontrola, Władza, Wpływ – czego potrzebujesz?

Definicje

Kontrola jest aktywnością poznawczo-korekcyjną ukierunkowana na to, że:

 1. Wiesz jak jest oraz jak będzie w ważnych dla Ciebie sprawach
 2. Umiesz dokonać korzystnych dla ciebie korekt
 3. Otrzymujesz atrakcyjny pakiet korzyści

Władza w szerokim znaczeniu — stosunek społeczny między 2 jednostkami lub 2 grupami społecznymi, polegający na tym, że jedna ze stron może w sposób trwały i uprawniony zmuszać stronę drugą do określonego postępowania i ma środki zapewniające kontrolę tego postępowania; https://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/w%C5%82adza.html

Wpływ jest subtelną metodą sprawowania władzy. Jest dużo mniej oczywisty a czasami nawet niezauważalny.

Korzyści są nagrodą za prawidłowo wykonany proces kontrola + korekta sytuacji (władza i wpływ). To co jest korzyścią jest zależne od celów i potrzeb właściciela procesu składającego się z:

 1. Cele i potrzeby
 2. Cenna informacja
 3. Porównanie tego co jest (lub ma być) z potrzebami właściciela procesu
 4. Dokonanie korzystnych korekt sytuacji (Władza i Wpływ)
 5. Przyrost korzyści, który bez kontroli byłby niemożliwy lub utrudniony.

 

Dzięki dobrze robionej kontroli

 1. wiesz jak jest naprawdę w zakresie czynników, które najsilniej wpływają na twój sukces
 2. skutecznie korygujesz to, co opłaca ci się skorygować
 3. modyfikujesz strategie jeśli, korekta jest niemożliwa lub trudna w jakimś obszarze
 4. korzystasz z uzyskanych w tren sposób korzyści

 

Synteza

 • kontrolować należy to wszystko, co najsilniej wpływa na twój sukces, tak jak go dla siebie zdefiniowałeś = twoje kluczowe kryteria sukcesu
 • kontrola jest jednym z głównych narzędzi skutecznego zarządzania. Najwyższą skuteczność uzyskujemy kiedy mamy pełen zestaw 10 głównych narzędzi zarządzania.
 • systematyczne doskonalenie narzędzi, strategii i działania na bazie własnych sytuacji biznesowych zapewnia najlepszy wzrost osiągnięć.

 

Dobrze robiona kontrola zapewnia ci:

 1. pewność w rozpoznaniu sytuacji oraz działaniu
 2. wzrost skuteczności i efektywności
 3. umocnienie własnej pozycji, kiedy kierujesz jawnie
 4. wzrost finezji wpływu, kiedy kierujesz z ukrycia
 5. redukcję niepewności, ryzyka i zagrożeń
 6. wzrost osiągnięć, korzyści i zysków

Więcej na:

http://tmtgroup.eu/kontrola-wladza-wplyw/

 

Kontrola ma swoje:

 • pozytywne, korzystne zastosowania i strategie
 • niszczące i osłabiające efektywność efekty

Zjawiska te trzeba rozpoznawać i korygować stosownie do własnych potrzeb.

 

Zapraszamy na dwa kierunki studiów podyplomowych oferujących bardzo cenne i praktyczne narzędzia wzrostu sukcesów w biznesie.

 

 

Studia są nastawione na strategie sukcesu w realnych warunkach działania. Zawierają mało teorii, ale tej najbardziej cennej praktycznie, dużo ćwiczeń i studiów przypadku. Uczymy także Modelowania Wybitnych Osiągnięć biznesowych. Studenci będą analizowali te sytuacje biznesowe, które są dla nich najbardziej ważne pod kątem wzrostu własnego wpływu oraz skuteczności w działaniu.

 

 

 

Przekazujemy zaawansowane strategie rozpoznawania oraz zdobywania cennych i brakujących informacji. Takich, które najsilniej wpływają na wzrost biznesowych osiągnięć oraz rozpoznawanie i redukcję zagrożeń. Uczymy jak zdobywać istotne przewagi konkurencyjne i praktycznie z nich korzystać. Zajmujemy się także strategiami wzrostu szeroko pojętego bezpieczeństwa działań menadżera.

 

Kazimierz F. Nalepa

Regional Director and Partner at Global Initiatives & Solutions

Główne obszary kompetencji:

 • Biznes i zarządzanie
 • Advanced Business – Human Intelligence
 • Zarządzanie cennymi relacjami
 • Władza, wpływ i skuteczność działań
 • Siła sprawcza, odporność i forma osobista
 • Trudne i nietypowe biznesowe sytuacje
 • Jakość życia i sprawy prywatne o dużym znaczeniu

 Właściciel i ekspert TMTgroup

 Wykładowca akademicki  

 • Wyższa Szkoła Bankowa
 • Akademia im. Leona Koźmińskiego

 

Więcej:

http://tmtgroup.eu/kontrola-wladza-wplyw/ http://tmtgroup.eu/kazimierz-f-nalepa/   

 www.TMTgroup.eu

 

kontakt:

office@TMTgroup.eu

 

Dodaj komentarz

Komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu