Czy warto zmienić pracę?

Is it worth changing jobs?

< Powrót

Czy warto zmienić pracę?

Systemowa analiza możliwych opcji. Zastosowanie systemu „Integrated Business Intelligence” do zdobywania i przetwarzania  informacji o dużej wartości praktycznej.

Klient 340 uzyskał pracę i stanowisko, które wymaga od niego bardzo dużego zaangażowania i szybkiego uzupełniania kompetencji w kilku obszarach. Na razie praca ta generuje duży stres oraz obciążenia u klienta. Ostatnio pojawiły się dwie atrakcyjne propozycje innej pracy. Ponieważ zarówno szanse jak i ryzyka są tu duże i niejednoznacznie rozłożone klient poprosił w wsparcie w rozpoznaniu rzeczywistych uwarunkowań jego sytuacji i w ocenie poszczególnych opcji.

 

Problem:

Klient 340 ma podobny poziom zarówno korzyści jak i obciążeń zawiązanych z obecną pracą. Wysoki poziom obciążeń i stresu powoduje to, że szuka on innych opcji na rynku. Ostatnio dostał 2 nowe propozycje pracy i żadna z tych propozycji nie jest wyraźnie lepsza od pracy dotychczasowej. Nie było także wiadomo, czy klient ma realnie trafny obraz dwóch nowych propozycji gdyż nie wszyscy pracodawcy mówią kandydatom wyłącznie prawdę a do tego dochodzą jeszcze iluzje klienta.

 

Pytania:

  1. Czy warto zmienić obecną pracę którejś z dwóch nowych propozycji?
  2. Czy potencjalni pracodawcy ukryli jakieś istotne elementy swoich propozycji?

 

 

Rozpoznanie sprawy:

Zrobiliśmy dyskretnie przeprowadzone analizy sytuacji. Z obrazu, który otrzymaliśmy wynika, że  najlepiej wypada dotychczasowa praca. Przed zrobieniem tych rozpoznań i analiz nie było to wcale takie oczywiste. Trzeba było dopiero:

  • pozyskać brakujące informacje – to było najtrudniejsze
  • odpowiednio je zagregować i porównać.

Dopiero wtedy sytuacja zrobiła się jasna.

Rozpoznaliśmy także trzy kluczowe obszary, w których nasz klient koniecznie powinien uzupełnić swoje kompetencje jeśli chce zredukować bardzo duży stres i obciążenia. A może zredukować stres  o 75%.

 

Ułatwiamy i przyspieszamy kariery.

Można sprawdzić nasze umiejętności.

office@TMTgroup.eu

 

Dodaj komentarz

Komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu