B_004 Usprawniamy firmy, zwiększamy wyniki

B_004 We improve companies, we increase results

< Powrót

B_004 Usprawniamy firmy, zwiększamy wyniki 

B_004 We improve companies, we increase results

Firma jest narzędziem sukcesu dla jej kierownictwa. Umiemy znajdować i uruchamiać tkwiące w niej rezerwy. Aby to ułatwiać wykonujemy:

1. Rozpoznania informacyjne istotnych spraw

2. Analizy i Diagnozy

3. Doradztwo i Wdrożenia w obszarach:

□   Pakiet kluczowej informacji do właścicielskiego / menadżerskiego kierowania firmą

□  Rozpoznawanie biznesowego otoczenia

□  Ekspansja firmy

□  Konkurenci

□  Kontrahenci

□  Zamierzenia i uwarunkowania wskazanych osób lub firm

□  Strategie wzrostu efektywności firmy

□  Analiza całych organizacji pod kątem wzrostu wyników

□  Analiza wybranych obszarów działania firmy:

         □  finanse

         □  rozwiązania prawne. umowy …

         □  produkcja, usługi

         □  sprzedaż

         □  ludzie: skuteczność, efektywność, lojalność … 

         □  związki zawodowe

         □  inne …

□  Analiza wybranych procesów w organizacji

□  Analiza wybranych zagadnień (np. niska efektywność, konflikt, wycieki informacji… )

□  Wzrost osiągnięć właścicieli i kadry menadżerskiej

□  Poprawa wyników u pracowników

□  Strategie wzrostu sprzedaży, negocjacje, przetargi

□  Duże windykacje

□  Mediacje, procesy sądowe i arbitraże

□  Wczesna detekcja i usuwanie zagrożeń

□  Interwencje kryzysowe

□  Dbanie o bezpieczeństwo informacyjne firmy

□  Inne mniej typowe zagadnienia…

 

Chętnie odpowiemy na pytania o zakresach oraz wielkości tych korzyści,

które możemy Państwu dostarczyć.

Proszę pisać na: biuro@TMTgroup.pl

 

.

 

Dodaj komentarz

Komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu