BOS_002 Ryzyka i Zagrożenia w zarządzaniu sukcesem organizacji

Risks and Threats in managing the success of an organization

< Powrót

BOS-p_002 Ryzyka i Zagrożenia w zarządzaniu sukcesem organizacji

Risks and Threats in managing the success of an organization

Sztuka zarządzania ryzykiem i zagrożeniami nie polega na ich całkowitym eliminowaniu. Takie podejście zahamowało by ekspansję firmy. Polega natomiast na prawidłowym:

  • nazwaniu ryzyk i zagrożeń
  • określeniu ich wagi – czyli siły wpływu na losy formy i zyski
  • monitorowaniu najważniejszych czynników z tego obszaru
  • takim działaniom, które eliminują lub osłabiają zagrażające czynniki.

Ponieważ mamy duże doświadczenie w rozpoznawaniu jawnych i dyskretnie działających zagrożeń oraz ocenie ryzyka, to dysponujemy gotowymi zestawami najczęściej występujących zagrożeń i ryzyk.

Jednak, dla każdej firmy, z którą współpracujemy, ustalamy taki zestaw czynników do:

  • wczesnego rozpoznawania
  • monitorowania zmian
  • likwidowania zagrożeń,

które są właściwe dla danej organizacji.

 

Poniżej prezentujemy przykład czynników ryzyka dla organizacji [384].

 

 

Chętnie odpowiemy na pytania o zakresach oraz wielkości tych korzyści,

które możemy Państwu dostarczyć.

Proszę pisać na: biuro@TMTgroup.pl

 

.

Dodaj komentarz

Komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu