BIZ-T_012  Efektywność relacji pomiędzy działami 

Effectiveness of relationships between departments

< Powrót

BIZ-T_012  Efektywność relacji pomiędzy działami jako czynnik wpływu na sukces firmy

BIZ-T_012  Effectiveness of relationships between departments as a factor influencing the company’s success

Za pomocą tego narzędzia określamy jak dobrze poszczególne działy z sobą współpracują w celu tworzenia sukcesu firmy. Z naszego doświadczenia wynika, że często firmy mają tu duże rezerwy.

Matryca poniżej pokazuje zamapowaną jakość relacji pomiędzy działami formy [0-004].  Przyjęty kod oznaczeń jest taki, że im bardziej ciemny jest kolor, tym gorsze są relacje wymiany tego, co jest potrzebne firmie do odnoszenia sukcesów. Prezentowany przypadek jest prawdziwy, jednak  tożsamość starannie zamaskowaliśmy a zdjęcia kadry kierowniczej są wzięte z internetu i nie przypominają swoich oryginałów.

 

N-I-15_Efektywność_relacji_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

 

Taka matryca pozwala na precyzyjne zarządzanie współpracą pomiędzy działami w celu realizacji celów firmy na możliwie wysokim poziomie. Od analizy tego, jak dobrze działy wraz z ich kierownictwem przyczyniają się do tworzenia sukcesu firmy przechodzimy do określenia tego, co nie działa jeszcze odpowiednio dobrze i co należy zmienić.

Z naszego doświadczenia wynika, że część problemów we współpracy pomiędzy działami wynika z braku rozumienia przez ludzi w nich pracujących tego, że są fragmentem większej całości a nie autonomiczną wyspą. Do tego dochodzi oczywiście zaniżona efektywność pracy, osobiste animozje czy walka o władzę, środki i wpływy.

 

Diagnoza -> Decyzje -> Działanie –> Zyski + inne korzyści

 

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu biznesowego, od diagnozy począwszy do stabilizacji wyższego poziom korzyści. Razem z Klientem wybieramy taki sposób zwiększania Kluczowych Parametrów jego Sukcesu, który jest optymalny.

 

Chętnie odpowiemy na pytania o zakresach oraz wielkości tych korzyści,

które możemy Państwu dostarczyć.

Proszę pisać na: biuro@TMTgroup.pl

 

 

.

Dodaj komentarz

Komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu