BIZ-T_015 Zasady i reguły a ich wpływ na  sukces firmy

Principles and rules and their impact

< Powrót

BIZ-T_015  Zasady i reguły a ich wpływ na  sukces firmy

BIZ-T_015  Principles and rules and their impact on the company’s success

W każdej firmie jawnie i niejawnie istnieją reguły i zasady, które tak jak oprogramowanie steruje komputerem, tak one sterują działaniem firmy. Reguły wpływające na sukces firmy możemy podzielić na:

  • Sprzyjające i szkodliwe
  • Jawne i niejawne

Warto te reguły odnaleźć, opisać i uporządkować. Część z nich jest szkodliwa i tych należy się skutecznie pozbyć.

 

N-I-18_Zasady_i_reguły_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

 

W przykładzie firmy [0-082] rozkład reguł i zasad jest dla firmy niekorzystny. Optymalne proporcje dla tego organizacji wynoszą:

  1. 20% reguł, które są szkodliwe i obniżają wyniki firmy w tym:
  • 4% funkcjonuje jawnie i dużo osób o tym wie
  • 16% funkcjonuje niejawnie

należy obniżyć do 10%. Zupełnie się ich wyplenić nie da i to w żadnej organizacji.

2. 40% reguł, które w firmie działają są neutralne wobec wyników firmy

należy obniżyć do 25% i tyle wystarczy

3. 40% reguł firmie dobrze służą z czego:

  •  16% funkcjonuje jawnie
  • 24% nie jest dobrze wprowadzone w oficjalny obieg organizacji .

należy podwyższyć do 65% .

 

Diagnoza -> Decyzje -> Działanie –> Zyski i inne korzyści

 

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu biznesowego, od diagnozy począwszy do stabilizacji wyższego poziom korzyści. Razem z Klientem wybieramy taki sposób zwiększania Kluczowych Parametrów jego Sukcesu, który jest optymalny.

 

Chętnie odpowiemy na pytania o zakresach oraz wielkości tych korzyści,

które możemy Państwu dostarczyć.

Proszę pisać na: biuro@TMTgroup.pl

 

 

.

 

 

Dodaj komentarz

Komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu