BIZ_T_005 Kryteria sukcesu firmy

Criteria for the company's success and their measures

< Powrót

BIZ-T_005  Kryteria sukcesu firmy i ich mierniki

BIZ-T_005   Criteria for the company’s success and their measures

Jest to bardzo ważne narzędzie do zwiększania skuteczności firmy poprzez to, że:

  1. precyzuje do czego firma dąży
  2. sprawdza, czy ten zestaw jest optymalny w danej sytuacji firmy
  3. służy do ukierunkowania działania całej organizacji na realizację tego, co jest dla firmy najbardziej istotne
  4. określa jakie komórki lub ludzie realizują własne a nie organizacyjne priorytety
  5. proponuje skuteczne środki zaradcze.

N-I-08_Kryteria_sukcesu_firmy_01_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

N-I-08_Kryteria_sukcesu_firmy_02_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Diagnoza -> Decyzje -> Działanie –> Zyski i inne korzyści

 

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu biznesowego, od diagnozy począwszy do stabilizacji wyższego poziom korzyści. Razem z Klientem wybieramy taki sposób zwiększania Kluczowych Parametrów jego Sukcesu, który jest optymalny.

 

Chętnie odpowiemy na pytania o zakresach oraz wielkości tych korzyści,

które możemy Państwu dostarczyć.

Proszę pisać na: biuro@TMTgroup.pl

 

.

Dodaj komentarz

Komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu