Twoje szanse, zagrożenia i zyski – Informacje i działania

|

Menu

Dlaczego wróg mi pogratulował?

Why did the enemy congratulate me?

Spis treści działu >

BOS_021 Dlaczego wróg mi pogratulował?

Rozpoznanie intencji oraz prawdziwego sensu zachowań ważnych osób w naszym biznesie oraz życiu

 

Klient otrzymał publicznie gratulacje za swoje osiągnięcia od grupy trzech ewidentnie wrogich mu osób o dużej sile i możliwościach. W zewnętrznej formie gratulacje były bardzo poprawne oraz eleganckie. Na bazie tego incydentu zrobiliśmy wnikliwe rozpoznanie:

  1. motywów tego działania

Czytaj całość >

IZ-L_027   Wartości

IZ-L_027  Values

Spis treści działu >

IZ-L_027   Wartości

IZ-L_027  Values

 

W przygotowaniu 

Czytaj całość >

IZ-L_026 Profil motywacji #1

Motivation profile # 1

Spis treści działu >

IZ-L_026  Profil motywacji #1

IZ-L_026 Motivation profile # 1

To narzędzie pomaga określić na czym naprawdę zależy danej osobie. Jest to przydatne do budowania skutecznych strategii oddziaływania na ludzi.

 

Czytaj całość >

IZ-L_025 Zachowanie w konflikcie wg. Kelemana 

Behavior in conflict by Keleman

Spis treści działu >

IZ-L_025  Zachowanie w konflikcie wg. Kelemana

IZ-L_025  Behavior in conflict by Keleman

Ludzie zmieniają swoje zachowania w sytuacjach konfliktu. To narzędzie pomaga określić jak się będą zachowywali, kiedy napotkają wyraźne sytuacje konfliktowe. Możemy też określić na ile da się zmodyfikować ich zachowania w kierunku bardziej dla nas korzystnym.

Czytaj całość >

IZ-L_024 Odporność na stres i trudne warunki działania 

Resistance to stress and difficult operating conditions

Spis treści działu >

IZ-L_024 Odporność na stres i trudne warunki działania  

IZ-L_024  Resistance to stress and difficult operating conditions

To narzędzie pomaga określić jak dobrze dana osoba będzie sobie radziła w trudnych warunkach i stresie.

Czytaj całość >

IZ-L_023   Cenne talenty w biznesie wg. Gallupa

Valuable talents in business according to Gallup

Spis treści działu >

IZ-L_023   Cenne talenty w biznesie wg. Gallupa

IZ-L_023  Valuable talents in business according to Gallup

To narzędzie pozwala określić jakimi talentami, które biznes ceni, dysponuje dana osoba i co jeszcze może rozwinąć.

Czytaj całość >

IZ-L_022  Osobowość – 14 cech  

Personality - 14 features

Spis treści działu >

IZ-L_022  Osobowość – 14 cech  

IZ-L_022 Personality – 14 features

To jest kolejne narzędzie, które pozwala na dokładne zrozumienie tego:

  • jak działa dana osoba
  • jakie ma predyspozycje
  • jak należy ją traktować aby osiągać założone cele
  • jak będzie się zachowywała w określonych sytuacjach.

Czytaj całość >

IZ-L_021  Predyspozycje do rodzajów zadań – TMS

Predispositions to the types of tasks - TMS

Spis treści działu >

Z-L_021  Predyspozycje do rodzajów zadań – TMS

IZ-L_021  Predispositions to the types of tasks – TMS

Każde stanowisko pracy ma określone proporcje ośmiu podstawowych typów czynności.

Każdy człowiek na określone predyspozycje do każdego z tych ośmiu typów czynności.

Zestawienie tych dwóch charakterystyk daje bardzo dobry pomiar dopasowania człowieka do stanowiska albo zadania.

Czytaj całość >

IZ-L_020 Poziomy rozwoju człowieka CVG-TMT

Levels of human development CVG-TMT

Spis treści działu >

IZ-L_020 Poziomy rozwoju człowieka CVG-TMT

IZ-L_020 Levels of human development CVG-TMT

Rozwój możliwości człowieka można opisać na 10 poziomach. na każdym z tych poziomów człowiek ma określony potencjał i określone możliwości. Znajomość tych charakterystyk pozwala na zrozumienie:

  • jak będzie działał ten człowiek
  • do jakich zadań się nadaje, a do jakich nie
  • jak należy z nim rozmawiać i jak go motywować
  • co i jak powinien rozwijać by osiągnąć pełnię swoich możliwości.

Czytaj całość >

IZ-L-020 yyy

Spis treści działu >

Czytaj całość >