BIZ-T_003 Siedem aspektów generujących sukces

Seven aspects that generate success

< Powrót

BIZ-T_003  Siedem aspektów generujących sukces

BIZ-T_003  Seven aspects that generate success

Za pomocą tego narzędzia przyglądamy się siedmiu obszarom, od których zależy sukces organizacji. Określamy jak dobrze każdy z tych obszarów wpływa na realizację celów, które przed organizacją stoją. Określamy także jakie mamy jeszcze rezerwy w każdym z tych obszarów. Następnie zaś wyznaczamy kolejność poszczególnych kroków, których zestawienie prowadzi do wzrostu tych wyników, na których organizacji najbardziej zależy.

 N-I-05_7_obszarów_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

 

Diagnoza -> Decyzje -> Działanie –> Zyski i inne korzyści

 

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu biznesowego, od diagnozy począwszy do stabilizacji wyższego poziom korzyści. Razem z Klientem wybieramy taki sposób zwiększania Kluczowych Parametrów jego Sukcesu, który jest optymalny.

 

 

 

 

.

Dodaj komentarz

Komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu