BIZ-T_002 Strategia,Taktyka, Operacja – gdzie mamy rezerwy?

Strategy, Tactics, Operation - where do we have reserves?

< Powrót

BIZ-T_002  Strategia,Taktyka, Operacja – gdzie mamy rezerwy?

BIZ-T_002 Strategy, Tactics, Operation – where do we have reserves?

W firmie można wyróżnić trzy poziomy działania: Strategiczny, Taktyczny i Operacyjny. Warto określić jak efektywnie działa firma na każdym z tych poziomów. Takie określenie pozwala na precyzyjną lokalizację obszarów, które wymagają usprawnień. Inaczej bowiem się dokonuje skutecznych zmian na każdym z tych trzech poziomów. Inne są metody i inne korzyści.

Poniżej przykład

N-I-02_Strategia_Taktyka_Operacja_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Z naszych oszacowań (ponad 35 lat ciągłych doświadczeń na rynku) wynika, że:

  • 70% firm ma rezerwy, które opłaca się odnaleźć i uruchomić.
  • 85% właścicieli i menadżerów ma rezerwy, które opłaca się odnaleźć i uruchomić.

Dlatego warto określić gdzie te rezerwy są.

Firmy osiągają swoją przewagę konkurencyjną dzięki odpowiednim działaniom na trzech poziomach organizacji:

  • poziom Strategiczny – najważniejsi ludzie, najważniejsze cele, najważniejsze procesy i sprawy,
  • poziom Taktyczny – ten poziom pośredniczy pomiędzy górą a dołem organizacji. W przypadku małych organizacji może praktycznie nie istnieć,
  • poziom Operacyjny – poziom, na którym wykonuje się większość działań.

Diagnoza -> Decyzje -> Działanie –> Zyski i inne korzyści

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu biznesowego, od diagnozy począwszy do stabilizacji wyższego poziom korzyści. Razem z Klientem wybieramy taki sposób zwiększania  kluczowych Parametrów jego Sukcesu, który jest optymalny.

 

Zwiększamy sukcesy naszych klientów oferując im

24 metody – 24 h/dobę.

Chętnie odpowiadamy na pytania o te rodzaje oraz wielkość korzyści,

które umiemy dostarczyć: biuro@TMTgroup.pl

 

.

Dodaj komentarz

Komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu