Pieniądze oferta działu

Finance department offer

< Powrót

Pieniądze  oferta działu

Nasza oferta w zakresie finansów jest skierowana do:

 • osób 
 • firm, 

które potrzebują:

 • zasileń finansowych
 • wsparcia consultingowego 
 • wsparcia wdrożeniowego 
 • cennych informacji 
 • działań o nietypowym charakterze – Biznesowe Operacje Specjalne. 

 

Atrakcyjne wersje pieniędzy, dotyczą ich:

 1. ilości
 2. łatwości pozyskiwania
 3. zgody z własnymi wartościami
 4. przyjemności zajmowania się nimi 
 5. bezpieczeństwa 
 6. inne parametry …

 

Wspieramy naszych klientów w pięciu obszarach ich potrzeb finansowych:

 1. Dostarczamy finansowania dla:
 • Start-upów tworzonych przez osoby z dużym doświadczeniem biznesowym oraz przez osoby bez takiego doświadczenia
 • Mniej ryzykownych projektów

Oferujemy bardzo korzystne warunki wsparcia finansowego, consultingowego i organizacyjnego.

 1. Ujawniamy finansowe strategie 1639 bardzo bogatych osób naszym klientom

Dzięki precyzyjnemu porównaniu własnych strategii ze strategiami osób, które osiągnęły bardzo duże sukcesy finansowe, nasi klienci mogą dokonać opłacalnych finansowo korekt we własnych sposobach działania. Jeśli klient tego chce, pomagamy mu uruchomić te strategie i uzyskać atrakcyjny wzrost wyników finansowych.

 1. Odszyfrowujemy strategie finansowe podmiotów, które wskaże nam klient

Rozpoznajemy (w jawny lub dyskretny sposób) sposoby działania podmiotów, którymi nasi klienci szczególnie się interesują. Jest to, z reguły, ich konkurencja chociaż nie tylko… Dbamy o to, aby dostarczone klientowi informacje oraz wnioski przekładały się na wzrost precyzji w jego sposobie działania i prowadziły do jego korzyści finansowych.

 1. Dostarczamy klientom precyzyjne diagnozy tych rezerw, których uruchomienie da im korzystny przyrost efektów finansowych.

Dla klientów, którzy z nami jeszcze nie współpracowali wstępna diagnoza jest bezpłatna. Uważamy, że u 60% podmiotów istnieją możliwe do uruchomienia wzrosty efektów finansowych. Natomiast 40% podmiotów takich możliwości nie umie samodzielnie odkryć. Pozostałe 20% rozpoznaje takie możliwości, ale nie jest w stanie samodzielnie ich uruchomić do poziomu, kiedy dają one korzystne efekty finansowe.

Dla tych 60% podmiotów mamy korzystną ofertę współpracy.

 1. Zdecydowanie zwiększamy efektywność oraz pewność realizacji tych zmian, które dają klientowi korzystne efekty finansowe.

Jest to bardzo ważne, ponieważ dużo dobrych pomysłów i strategii zginęło w trakcie realizacji z kliku najczęściej występujących powodów. Kiedy obsługujemy klienta zagrożenia jego realizacji są:

 • monitorowane w trybie prewencyjnym
 • korygowane nieomal natychmiast
 • klient ma wdrożenie pod ścisłą kontrolą dzięki naszym systemom wczesnego rozpoznawania, raportowania i wspierania potrzebnych działań.

 

Wstępne rozmowy o współpracy z klientem

Na bazie wstępnej rozmowy określamy, w jakim stopniu możemy klientowi pomóc w osiągnięciu jego celów i rozwiązaniu pojawiających się problemów. Takie oszacowania jest bezpłatne i stanowi podstawę do konkretnych ustaleń co do zakresu i sposobu współpracy.

Proszę się z nami kontaktować 

office@TMTgroup.eu      Kazimierz F. Nalepa

Dodaj komentarz

Komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu