Zarobki, Kariera, Praca – narzędzia sukcesu CEO

< Powrót

Prezentujemy główne narzędzia, za pomocą których zwiększamy i przyspieszamy sukcesy CEO:

#1. Kluczowe Kryteria sukcesu CEO

#2. 47 0bszarów redukcji Twoich zagrożeń oraz wzrostu kluczowych korzyści

#3. Pełny cykl sukcesu CEO 

#4. 24 sposoby wspierania sukcesu CEO

#5. Pozostałe 94 narzędzia dobierane do specyficznych potrzeb CEO i jego aktualnej sytuacji 

#1

Kluczowe Kryteria sukcesu CEO

Kluczowe Parametry Sukcesu Klienta oraz sposób pomiaru korzystnych zmian każdego z nich pozwalają na:

  • Realizację dokładnie tego, na czym klientowi zależy najbardziej
  • Precyzyjny dobór metod i technik
  • Regularne mierzenie postępów
  • Określenie ile nakładów i działań będzie konieczne do osiągnięcia tego, co klient chce osiągnąć.

 

#2

47 0bszarów redukcji Twoich zagrożeń oraz wzrostu kluczowych korzyści

 

#3

Pełny cykl sukcesu CEO 

Poniżej przykład CEO znajdującego się w trudnej sytuacji.

Dzięki takim diagnozom, razem z klientem wiemy dokładnie co i gdzie trzeba zmienić aby zrealizował on:

  • jak jak szybciej
  • przy najniższych możliwych nakładach

swoje cele.

#4

24 sposoby wspierania sukcesu CEO

Oprócz typowych sposobów wspierania klient dostaje od nas pakiet przewag, niemożliwych do uzyskania z innych źródeł w takim zakresie oraz jakości:

1.Rozpoznania czynników silnie wpływających na bezpieczeństwo i sukcesy klienta 

2.Dyskretne rozpoznania ukrytych intencji, działań i sytuacji o kluczowym znaczeniu

3.Wyprzedzające rozpoznawanie szans i zagrożeń oraz aktywne korzystanie z tych informacji

4.Consulting

5.Trening

6.Mentoring

7.Coaching

8.Modelowanie porównawcze wybitnych osiągnięć – liderzy rynku, konkurenci

9.Interim Management

10.Pakiety zwiększające kooperację, władzę i wpływ

11.Jawna i dyskretna kontrola obszarów o strategicznym znaczeniu dla menadżera 

12.Zarządzanie cennymi relacjami (wrogowie i sojusznicy)

13.Bezpośrednia realizacja wybranych zadań

14. Przyspieszony rozwój możliwości w trakcie zawodowych działań

15. Pełne rozpoznanie realiów w jakich działa klient w celu wzrostu jego osiągnięć

16. Przewidywanie zachowań ważnych dla klienta osób

17. Poprawa komunikacji, motywacji, władzy i wpływu

18. Rozpoznanie skutków decyzji przed podjęciem

19. Szybkie korekty działań zwiększające skuteczność działań klienta

20. Radykalnie lepsza dyskretna kontrola wybranych obszarów, ludzi i zjawisk

21. Zabezpieczenie trwałości istotnych osiągnięć, aktywna ochrona

22. Szeroka penetracja otoczenia klienta:
        22-1. już mu znanego – na tyle, na ile dokładnie go rozpoznał
        22-2. częściowo mu znanego
        22-3. jeszcze nierozpoznanego ze względu na potencjał sukcesu klienta

23. Wsparcie eksperta 24/h we wszystkich istotnych działaniach klienta

24. Inne, jeśli potrzeba – wyjaśniamy to w bezpośrednich rozmowach.

Dostarczamy klientowi pełen pakiet możliwości. Może korzystać z tego, co daje mu największe korzyści. 

Zapraszamy do kontaktu:  office@TMTgroup.eu

 

#5

Pozostałe 94 narzędzia dobierane są do specyficznych potrzeb CEO oraz jego aktualnej sytuacji 

Dodaj komentarz

Komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu