Zarobki, Kariera, Praca, – Oferta działu

Earnings, Career, Work, - Offer of the department

< Powrót

Celem naszej oferty jest:

 1. Wzrost Twoich korzyści i osiągnięć zawodowych – 47 obszarów do wyboru, w tym zarobki
 2. Wczesna identyfikacja a także usuwanie istotnych trudności oraz zagrożeń
 3. Zdobywanie atrakcyjnej pracy 
 4. Utrzymanie stanowiska
 5. Wzrost komfortu pracy i wynikających z niej korzyści
 6. Wzrost kompetencji i formy osobistej 
 7. Inne mniej typowe zamiary i potrzeby

Spis treści:

I. Czego najbardziej potrzebujesz?

II. 47 obszarów wsparcia Twojego sukcesu zawodowego

III. Przyspiesz swoje osiągnięcia -> Zintegrowane Programy Sukcesu

I. Czego najbardziej potrzebujesz – co dobrego ma powstać?

Trudno jest pomóc osobie, która nie zdecydowała co chce osiągnąć. Dlatego naszą współpracę rozpoczynamy od wyboru 3-5 Kluczowych Parametrów Sukcesu Klienta. Są to korzystne zmiany, których chce dana osoba. Następnie opracowujemy sposób pomiaru postępu w ramach każdego z nich. Dzięki temu:

 • Mamy jasne cele naszej współpracy
 • Możemy mierzyć postępy
 • Możemy określić ile nakładów i działań będzie konieczne do osiągnięcia tego, co ta osoba chce osiągnąć.

II. Twoje Korzyści i Osiągnięcia – 47 obszarów 

Od 30 lat zajmuję się poprawą sytuacji zawodowej menadżerów oraz ekspertów. Miałem bezpośredni kontakt z ponad 35 tys. osób (consulting, szkolenia, zaawansowane programy realizacji kariery). Na bazie tych doświadczeń powstała lista 47 najbardziej cenionych obszarów biznesowych osiągnięć oraz korzyści. Każdy z naszych klientów samodzielnie wybiera:

 • jakie swoje korzyści i osiągnięcia chce zwiększyć
 • jakie trudności i zagrożenia chce usunąć
 • jakie osiągnięcia chce lepiej zabezpieczyć i ustabilizować.

Poniższe lista 47 obszarów korzyści i osiągnięć jest po to, aby ułatwić mu wybór tego, co dla niego jest najbardziej istotne. Mogą to być także sprawy z poza listy 47 korzyści.

1.Kariera, a w tym:

2. Zarobki

3. Pozycja zawodowa

4. Dynamika kariery

5. Pewność zatrudnienia

6. Propozycje pracy

7. Skuteczność zarządzania, a w tym:

8. Przewaga informacyjne

9. Pełna kontrola

10. Szybkie korekty działań

11. Motywowanie, władza i wpływ

12. Trafne decyzje

13. Delegowanie

14. Przewidywanie zachowań innych

15. Gry o władzę i wpływy

16. Zarządzanie konfliktem

17. Przywództwo

18. Bezpieczeństwo i zarządzanie własnym ryzykiem, a w tym:

19. Wczesne zdobywanie cennej informacji

20. Niepewność – wczesne rozpoznawanie i redukcja

21. Ryzyko – wczesne rozpoznawanie i redukcja

22. Zagrożenia – wczesne rozpoznawanie i redukcja

23. Kompleksowa zarządzanie własnym bezpieczeństwem

24. Kluczowe relacje, a w tym:

25. Cenne kontakty w otoczeniu

26. Przełożeni

27. Klienci

28. Zespół, współpracownicy

29. Przeciwnicy

30. Potrzebni sojusznicy

31. Biznesowa forma, wygoda i atrakcyjność pracy, a w tym:

32. Myślenie – precyzja tworzenia sukcesu w biznesie

33. Emocje – siła tworzenia sukcesu

34. Działanie – optymalna ścieżka realizacji

35. Wygoda – biznes nie jest po to by cierpieć

36. Atrakcyjność działań własnych – motywuje i zapobiega wypaleniu.

37.  Nastawienia na sukces, a w tym:

38. Ambicje zawodowe

39. Siła sprawcza

40. Odporność na stres, niepewność, ryzyko, zagrożenia, przeciążenie pracą…

41. Tempo wzrostu kompetencji

42. Energia i zdrowie

43. Pozostałe korzyści, a w tym:

44. Sens pracy

45. Realizacja siebie

46. Synergia Praca – Życie prywatne

47. Korzyści z poza listy

 

III. Przyspiesz swoje osiągnięcia dzięki Zintegrowanym Programom Sukcesu – 24 atuty naszej oferty

Oprócz typowych sposobów wspierania klient dostaje od nas pakiet przewag, niemożliwych do uzyskania z innych źródeł w takim zakresie oraz jakości:

1. Jawne oraz dyskretne rozpoznania istotnych spraw i sytuacji
2. Wyprzedzające rozpoznawanie szans i zagrożeń oraz aktywne korzystanie z tych informacji
3. Consulting
4. Trening
5. Mentoring
6. Coaching,
7. Modelowanie porównawcze wybitnych osiągnięć – liderzy rynku, konkurenci
8. Interim Management
9. Pakiety zwiększające kooperację, władzę i wpływ
10. Jawna i dyskretna kontrola obszarów o strategicznym znaczeniu dla menadżera
11. Zarządzanie cennymi relacjami
12. Bezpośrednia realizacja wybranych zadań
14. Przyspieszony rozwój możliwości w trakcie zawodowych działań
15. Pełne rozpoznanie realiów w jakich działa klient w celu wzrostu jego osiągnięć
16. Przewidywanie zachowań ważnych dla klienta osób
17. Poprawa komunikacji, motywacji, władzy i wpływu
18. Rozpoznanie skutków decyzji przed podjęciem
19. Szybkie korekty działań zwiększające skuteczność działań klienta
20. Radykalnie lepsza dyskretna kontrola wybranych obszarów, ludzi i zjawisk
21. Zabezpieczenie trwałości istotnych osiągnięć, aktywna ochrona
22. Szeroka penetracja otoczenia klienta:
a. już mu znanego – na tyle, na ile dokładnie go rozpoznał
b. częściowo mu znanego
c. jeszcze nierozpoznanego ze względu na potencjał sukcesu klienta
23. Wsparcie eksperta 24/h we wszystkich istotnych działaniach klienta
24. Inne, jeśli potrzeba – wyjaśniamy to w bezpośrednich rozmowach.

Nie koncentrujemy się na pojedynczych metodach wsparcia klienta.

Dostarczamy mu pełen pakiet możliwości.

Po to, aby szybciej i łatwiej osiągał swoje cele.

Klient może korzystać z pełnego pakietu możliwości Zintegrowanych Programów Sukcesu lub wybierać te usługi, które mu są potrzebne

Zapraszamy do kontaktu:  office@TMTgroup.eu

 

Dodaj komentarz

Komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu