Perfect Information Consulting – Firma i zyski

|

Menu

BIZ-T_021  Zmiana – Mapa oporu i wsparcia zmiany

Change - Map of resistance and change support

Spis treści działu >

BIZ-T_021   Zmiana – Mapa oporu i wsparcia zmiany oraz strategie modyfikacji istniejącego pola sił

BIZ-T_021  Change – Map of resistance and change support as well as strategies for modifying the existing force field

 

Za pomocą tego narzędzia rozpoznajemy rozkład oporu i akceptacji zmiany po to, aby maksymalnie sprawnie ją przeprowadzić. Po tym  jak sprawnie przeprowadzamy potrzebne firmie zmiany rozpoznajemy jakie umiejętności kierowania firmą posiada kierujący nią zespół.

Zmiany, które powodują, że firma zaczyna lepiej funkcjonować natrafiają na szereg oporów.

Czytaj całość >

BIZ-T_020  Zdolność do przeprowadzania zmian w organizacji

Ability to make changes in the organization

Spis treści działu >

BIZ-T_020   Zdolność do przeprowadzania zmian w organizacji

BIZ-T_020  Ability to make changes in the organization

 

Nie wszystkie firmy umieją zmianę przeprowadzić. Jest to naprawdę ogromna sztuka. Za pomocą tego narzędzia możemy określić, jak dobrze firma jest do zmiany przygotowana i co może jeszcze zrobić by na pewno doprowadzić zmiany do szczęśliwego końca.

Obserwujemy zadziwiająco wysoką ilość zmian w biznesie, które:

 • nie dochodzą do skutku
 • zostają po drodze tak silnie wypaczone,

Czytaj całość >

BIZ-T_019 Analiza zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Analysis of internal and external threats

Spis treści działu >

BIZ-T_019  Analiza zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych – przewidywanie, likwidacja, zapobieganie 

BIZ-T_019  Analysis of internal and external threats – anticipation, liquidation, prevention

 

Prawidłowe określanie zagrożeń i śledzenie ich  zmian w czasie pozwala na to by im zapobiegać, zmniejszać ich szkodliwość gdy wystąpią. Jest to bardzo cenny sposób myślenia i działania.

Istotne jest abyśmy dobrze monitorowali zagrożenia, które mogą obniżyć wyniki firmy w istotny sposób. Firmy zajmują się tym tematem na kilka możliwych sposobów:

 1. nie zajmują się nim w ogóle
 2. wychwytują zagrożenia, kiedy te przynoszą już straty
 3. wychwytują wyraźne zagrożenia zanim te zaczną przynosić straty
 4. wychwytują zagrożenia w zarodku zanim te zaczną działać
 5. wychwytują możliwość powstania zagrożenia.

Firmy nie zajmują się prawidłowo zagrożeniami ponieważ:

Czytaj całość >

BIZ-T_018 Analiza konkurencji i otoczenia

Analysis of competition and the environment

Spis treści działu >

BIZ-T_018 Analiza konkurencji i otoczenia

BIZ-T_018  Analysis of competition and the environment

Analiza konkurencji i szersza analiza otoczenia, w którym organizacja działa jest doskonałym stymulatorem i kierunkowskazem do jej rozwoju. Wiele firm nie robi takich analiz gdyż nie wie jak zdobyć i przetworzyć potrzebne do tego informacje. Pewna ilość firm nie robi takich analiz gdyż zaburzyły by one usypiającą wygodę ich istnienia. Ale za to drugie podejście trzeba będzie, prędzej lub później, zapłacić.

Czytaj całość >

BIZ-T_017  Zrównoważona Karta Wyników

Spis treści działu >

Czytaj całość >

BIZ-T_016 Matryca Wartości Organizacji

Spis treści działu >

Czytaj całość >

BIZ-T_015 Zasady i reguły a ich wpływ na  sukces firmy

Principles and rules and their impact

Spis treści działu >

BIZ-T_015  Zasady i reguły a ich wpływ na  sukces firmy

BIZ-T_015  Principles and rules and their impact on the company’s success

W każdej firmie jawnie i niejawnie istnieją reguły i zasady, które tak jak oprogramowanie steruje komputerem, tak one sterują działaniem firmy. Reguły wpływające na sukces firmy możemy podzielić na:

 • Sprzyjające i szkodliwe
 • Jawne i niejawne

Czytaj całość >

BIZ-T_013 Efektywność kluczowych procesów

Efficiency of key processes

Spis treści działu >

BIZ-T_013  Efektywność kluczowych procesów w relacji do sukcesu firmy

BIZ-T_013  Efficiency of key processes in relation to the company’s success

Optymalizacja kluczowych procesów daje duże przyrosty opłacalności. Po pierwsze należy zidentyfikować kluczowe procesy, tak jak naprawdę przebiegają. W wielu firmach procesy powstawały w naturalny sposób i są obarczone wieloma niedoskonałościami. A to się już przekłada na wymierne straty firmy. Co więcej straty

Czytaj całość >

BIZ-T_012  Efektywność relacji pomiędzy działami 

Effectiveness of relationships between departments

Spis treści działu >

BIZ-T_012  Efektywność relacji pomiędzy działami jako czynnik wpływu na sukces firmy

BIZ-T_012  Effectiveness of relationships between departments as a factor influencing the company’s success

Za pomocą tego narzędzia określamy jak dobrze poszczególne działy z sobą współpracują w celu tworzenia sukcesu firmy. Z naszego doświadczenia wynika, że często firmy mają tu duże rezerwy.

Matryca poniżej pokazuje zamapowaną jakość relacji pomiędzy działami formy [0-004].  Przyjęty kod oznaczeń jest taki, że im bardziej ciemny jest kolor, tym gorsze są relacje wymiany tego, co jest potrzebne firmie do odnoszenia sukcesów. Prezentowany przypadek jest prawdziwy,

Czytaj całość >

BIZ-T_011  Efektywność działów

Effectiveness of departments

Spis treści działu >

BIZ-T_011   Efektywność działów

BIZ-T_011  Effectiveness of departments

To narzędzie używamy do określania tego jak dany dział dobrze realizuje swoje zadania w celu budowy sukcesu firmy. Istnieją firmy, gdzie najlepszym rozwiązaniem jest zmiana sposobu pracy określonego działu. Jest to uzasadnione wtedy gdy dany dział:

 • jest lokomotywą sukcesu firmy
 • jest wąskim gardłem jej sukcesu.

Pokażemy poniżej analizy, które zrobiliśmy dla działu sprzedaży jednej z firm.

Czytaj całość >