IZ-F_002 Informacja o firmie a nasze korzyści i zyski

Information about the company and our benefits and profits

< Powrót

IZ-F_002  Informacja o firmie a twoje korzyści i zyski

IZ-F_002 About the company and our benefits and profits

 

Firma jest narzędziem sukcesu dla jej kierownictwa. Umiemy znajdować i uruchamiać tkwiące w niej rezerwy, przewidywać i usuwać problemy.

  • Rozpoznania informacyjne istotnych spraw
  • Analizy i Diagnozy
  • Doradztwo i Wdrożenia w obszarach:

Firma jest narzędziem sukcesu dla jej kierownictwa. Umiemy znajdować i uruchamiać tkwiące w niej rezerwy, przewidywać i usuwać problemy.

  • Rozpoznania informacyjne istotnych spraw
  • Analizy i Diagnozy
  • Doradztwo i Wdrożenia w obszarach:

□   Pakiet kluczowej informacji do właścicielskiego / menadżerskiego kierowania firmą

□  Rozpoznawanie biznesowego otoczenia

□  Ekspansja firmy

□  Konkurenci

□  Kontrahenci

□  Zamierzenia i uwarunkowania wskazanych osób lub firm

□  Strategie wzrostu efektywności firmy

□  Analiza całych organizacji pod kątem wzrostu wyników

□  Analiza wybranych obszarów działania firmy:

    □  finanse

    □  rozwiązania prawne. umowy …

    □  produkcja, usługi

    □  sprzedaż

    □  ludzie: skuteczność, efektywność, lojalność … 

    □  związki zawodowe

    □  inne …

□  Analiza wybranych procesów w organizacji

□  Analiza wybranych zagadnień (np. niska efektywność, konflikt, wycieki informacji… )

□  Wzrost osiągnięć właścicieli i kadry menadżerskiej

□  Poprawa wyników u pracowników

□  Strategie wzrostu sprzedaży, negocjacje, przetargi

□  Duże windykacje

□  Mediacje, procesy sądowe i arbitraże

□  Wczesna detekcja i usuwanie zagrożeń

□  Interwencje kryzysowe

□  Dbanie o bezpieczeństwo informacyjne firmy

□  Inne mniej typowe zagadnienia…

 

    Chętnie odpowiemy na pytania o usługach i korzyściach, których możemy Państwu dostarczyć.

Proszę pisać na: biuro@TMTgroup.pl 

 

Dodaj komentarz

Komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu